Рубрикалар

ТӨЛЕПТИГ ДАҢГЫНАНЫ ШИЛИИР

Культура
Кызыл хоорайга ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан Национал мөөрейге киржир дээн чараш кыстарның шилилгези болуп эрткен. Кастингиниң шииткекчилери “СылдысТАР” продюсерлер төвүнүң удуртукчузу Аржаана Сүктер, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тываның Национал театрының режиссеру Сюзанна Ооржак, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, хореограф Алена Донгур-оол, Тываның алдарлыг артизи Ишкин оглу, стилист, дизайнер Марсель Эльдар Аныяктар ордузунга мөөрейниң кордакчылары-биле ужурашкан.

Мөөрейге киржир күзелдиг кыстарның хөй кезии бедик дурт-сыны-биле болгаш модельдиг хемчээлдери-биле ылгалбас. Ынчалза-даа мөөрейниң киржикчилерин шилииринге ол чугула эвес деп санаар. Мөөрейниң удуртукчузу Аржаана Сүктерниң чугаалап турары-биле алырга, анаа ындыг чараш кыстар мөөрейинге ышкаш, мага-бот талазы-биле тергиидел чаалап алырынче “даңгыналар” далашпас. Тываның кол чарашпайы республиканың арнын тудуп шыдаптар – идепкейлиг, салган сорулгазын чедип ап шыдаптар, эртем-билиглиг, өгбелериниң салгалдан салгалче дамчып келген ёзу-чаңчылдарын болгаш бодунуң чонунуң төөгүзүн ханы хүндүлээр, национал ёзу-чаңчылдарга кижизиттинген уруг болур ужурлуг. Ынчангаш бо мөөрейге өске хемчеглерге ышкаш сугга эштир хептиг кылаштаары албан эвес.

Жюриниң шиитпири-биле 30 киржикчиден 21 уругну шилип алган. Оларның аразындан кайы-бирээзи “Тыва Республиканың даңгыназы” деп үнелиг аттың база 250 муң рубль түңнүг шаңналдың эдилекчизи болур.

Мөөрей киржикчилериниң мурнунда барык 50 аңгы кичээлдерлиг, өөредиглиг программалардан бүткен амыр эвес үе манап турар. Бир ай дургузунда уруглар актёр мергежилиниң, стилиниң болгаш өске-даа өөредиглиг кичээлдерниң специалистери-биле ажылдаар. Оон аңгыда, бо уруглар дүрген дуза чедирериниң, мөөрейниң иштинде бодунуң ажылдап кылганы социал төлевилелин таныштырарынга ажыктыг төлевилел ажыл-агыйының арга-мергежилин шиңгээдип алырлар. Бо мөөрейниң база бир онзагайы – малчын турлагга баргаш, көдээ ажыл-ишке бодунуң арга-мергежилдиин көргүзери болур. Ниитизи-биле “Даңгына – 2021” деп аттың кордакчыларын тиилелге чокка-ла келир үеде ажыктыг болур билиглер манап турар. Оон аңгыда бо ай дургузунда оларга Тываның кол стилистери мөөрейниң программазынга кедер национал хептерни халас даарап бээр.

#Националмөөрей #Даңгына_2021 #ТАР_ның100чылы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Оваарымчалыг!Дельта штамм Тывада
Следующая запись
ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР
Меню