Рубрикалар

ТӨЛЕПТИГЛЕРГЕ ШАҢНАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Байырлалдың бүдүүзүнде
Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнге уткуштур Тываның Чазаанга байырлыг хурал болган. Аңаа ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирип, шылгараңгай ажылдаан кыс чонга күрүне шаңналдарын тывыскан.

РФ-тиң Президентизиниң Өөрүп четтириишкин бижиин Бай-Тайга кожууннуң «Бай-Тал» КУБ-туң директору Кызыл-Кат Кочал-оолга тывыскан.

Делегей чергелиг хостуг хүрешке хүлер медальды чаалап алганы дээш Кызылдың олимпийжи курлавырлар школазының спортчузу Чойгана Туматты, Кызыл хоорайның 32 дугаарлыг «Аленушка» уруглар садының кижизидикчи башкызы Саида Донгакты хөй чылдарда үре-түңнелдиг, ак сеткилдиг ажылы дээш, РФ-тиң Айыыл чок чоруунуң ТР-де кызыгаар эргелелиниң харыысалгалыг ажылдакчызы Татьяна Кожуховскаяны үлегерлиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижии-биле шаңнаан.

Кызыл хоорайда округ нотариузу Альбина Абрамовага, Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң невролог эмчизи Саяна Кууларга, ИХЯ-ның ТР талазы-биле медицина-санитарлыг кезээниң кадык камгалалының федералдыг казна албан чериниң даргазының оралакчызы Марина Сизыхка, Кызыл хоорайда 15 дугаар уруглар садының логопед башкызы Светлана Петровага, республиканың хан-дамыр төвүнүң 1 дугаар салбырының эргелекчизи Алимаа Шыырапка, Кызылдың 12 дугаар школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы Аида Ондарга, Кызылдың 15 дугаар школазының география башкызы, библиотека эргелекчизи Ирина Коробейниковага, ИХЯ-ның санитарлыг кезээниң федералдыг казна төвүнүң даргазы Светлана Гуринага база ниитизи-биле 8 хамаатыга ТР-ниң Баштыңының хүндүлел бижиктерин тывыскан.

ТР-ниң өөредилге адырының алдарлыг ажылдакчызы атка Кызылдың 2 дугаар ортумак школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы Светлана Кызыл-оол, Кызылдың 15 дугаар лицей-школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы Лидия Хомченкова, ол-ла школада даштыкы дылдар башкызы Елена Суван-оол олар төлептиг болган.

«ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атты Улуг-Хем кожууннуң уран чүүл школазының башкызы Ольга Бочегуровага, «ТР-ниң алдарлыг артизи» деп атты Тыва нацио­нал оркестрниң артизи Чойгана Сагаачыга тывыскан.

ТАР-ның тургустунгандан бээр 100 чыл оюнуң юбилейлиг медалы-биле хөй-ниитижи ажыл-чорудуу дээш Тываның Психологтар ассоциациязының даргазы Светлана Ооржакты шаңнаан.

«Тыва Республиканың мурнунга ачы-хавыяазы дээш» деп медаль-биле Тываның В. Көк-оол аттыг Национал хөг­жүм-шии театрының архивариузу Светлана Мунзук шаңнаткан.


Айдың ОНДАР.

Виталий ШАЙФУЛЛИННИҢ тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
ЭМ-ТАҢ АЙМАА ЧЕТЧИР, ӨРТЕКТЕР ӨЗҮЛДЕЗИ ЧОК
Следующая запись
Владислав Ховалыг Тываның Херээженнер эвилелиниң идепкейжилери-биле ужурашкан
Меню