Рубрикалар

Төлевилелдиң хөй-ниити сайгарылгазынга киржиңер

Кызылдың Кечил-оол – Калинин – Островский – Лопсанчап кудумчуларының кызыгаарлааны девискээринге «Мөңгүн» деп чаа микрорайоннуң тудуу удавас эгелээр.

Ук девискээрни канчалдыр тудуп-хевирлээрин чижеглей планнап каан төлевилелди хөй-ниитиниң, чоннуң киржилгези-биле сайгарып чугаалажыр ажылды чорударын Кызыл хоорайның мэриязы дыңнаткан.

Апрель 4-ке чедир ук төлевилелди сайгарар, санал-онал киирер ажыл чоруттунар. Чаа микрорайоннуң төлевилелиниң база өске тайылбыр материалдар-биле Кызыл хоорайның мэриязының албан-езузунуң сайтызынга таныжып көрүп болур: http://www.mkyzyl.ru/.

«Мөңгүн» микрорайонунуң төлевилелиниң хөй-ниити сайгарылгазынга киржиңер.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Абаканның «Трансстрой» компаниязы-биле микрорайонну тударының дугайында дугуржулганы чарганын сагындыраал.

«Шанхайның» орнунга туттунар деп турар «Мөңгүн» деп чаа микрорайонга алды муң ажыг кижи чурттаар. Бажыңнарның бедии база аңгы-аңгы болур: 6, 8 болгаш 9 каът. Оларның бирги каъдынга садыглар, кафелер, рестораннар болгаш офистер турар. Баш бурунгааргы санаашкыннарның көргүзүп турары-биле алырга, чаа микрорайоннуң бюджеди 15 миллиард рубль болур.

Бажың бүрүзү бот-тускайлаң шинчилиг болур, ынчалзажок доктааттынган үлегер-майыктар бүдүн микрорайонга чаңгыс аай дөмей. Ол ышкаш микрорайоннуң девискээринге үш уруглар садын, 825 олуттуг школаны, автомашина тургузар черни тудары көрдүнген.

#Тываныңчазаа #Кызыл #Чаамикрорайон #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ТЫВАГА ЭМНЕР ӨРТЭЭН ӨСТҮРБЕС УЖУРЛУГ
Следующая запись
«Тува 24» телеканалдың эфирже үнер шактары өскерилген
Меню