Рубрикалар

ТӨЛЕВИЛЕЛДИ ШЫН БИЛИП АЛГАНЫҢНЫ ХЫНАП АЛ

Чаа чижек-нормалар чонга эрге-чагырганың ажык-чарлыын күштелдирер болгаш социал
магадылалдарны быжыглаар.

Предыдущая запись
Орук харылзаазының ырагындан бергелерге таваржып турар бис
Следующая запись
«ДЭЭДИ ЭРГЕ-ДУЖААЛДА» ДАРГАЛАР ХАРЫ УГДА ИЙИ ЧУРТТУҢ ХАМААТЫЗЫ БОЛБАС УЖУРЛУГ
Меню