Рубрикалар

ТӨРЭЭН ДЫЛ ХҮНҮНДЕ БОЛУР ХЕМЧЕГНИ ЧЫЛДЫРГАН

«Дыл — чоннуң сагыш-сеткили. Дыл — бодалдарның, медерелдиң, идеяларның ёзулуг-ла боду. Дыл — сая-сая салгалдар дургузунда тургустунуп келген дириг мага-бот». Алексей Толстой

2000 чылдан тура Бүгү-делегейниң төрээн дыл хүнүн чылдың-на февраль 21-ниң хүнүнде демдеглеп эрттирип турар.

2022 чылдың февраль 21-де Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы «Төрээн дылдарны глобализацияның негелделеринге дүүштүр камгалап арттырып алыры: регионнуң дуржулгазы» деп төгерик столду эрттирерин планнап турган.

Ынчалза-даа ук хемчегни хамчыктыг аарыгны нептеретпези-биле тургускан кызыгаарлаашкыннарны ап кааптарынга чедир билдинмес үеже чылдырган.

#Шынсолун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #минобразованиятыва #круглыйстол #ирнш #адн #международныйденьродногоязыка

Предыдущая запись
«АЯННАШКАН ҮЖҮКТЕР»
Следующая запись
Тывага бок болбаазырадыр заводтарны тудар
Меню