Рубрикалар

Төтчеглекчилерни туткан

Улуг-Хем кожуунга Тываның Аңныыр хайгааралының болгаш балыктаашкын хайгааралының эргелелдериниң шагдаалар-биле кады чоруткан рейдилериниң түңнелинде бир буурнуң мага-бодун болгаш балыктыг четкилерни шыгжап алгаш чораан төтчеглекчилерни туткан.

Туттурган кижилер РФ-тиң Кеземче хоойлузунуң 256 болгаш 258 чүүлдери-биле харыысалгага онаажып болурлар. Оларның бойдус курлавырларынга чедирген хоразы 400 муң рубль ажып турар.
Амгы үеде полиция истелгени чорудуп турар.


#Аңныырхайгааралыныңэргелели #Балыктаашкынхайгааралыныңэргелели #Улуг_хемкожуун #Төтчеглекчилер #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
Предыдущая запись
Түңнел шылгалда-кичээл
Следующая запись
Хууда сайгарлыкчының ажыл-херээ
Меню