Рубрикалар

Тайбың келир үе дээш демисел

Чеди-Хөл кожууннуң «Хамааты инициативалар фондузу» социал угланыышкынныг коммерциялыг эвес организацияның удуртукчузу Коңгар-оол Кылаң-оол: (https://vk.com/wall-201111625_3622)

Социал четкилерде дүвүренчиг меге медээлерниң тарап турарын шупту билир бис.
Ону кандыг-ла бир сорулга-биле билдинмес кижилер бижип турар. Меге медээлерни номчаан улуска кайы-хире хоралыын бодавайн олурарлар.

Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс мурнуку одуругда чоруп турар. Оларга деткимче болур хамаанчок, чамдык билдинмес улус балыгланганнарның болгаш туттурганнарның дугайында өөрээн чүве дег чагааларны аай-дедир бижип, тарадып туруп берген. Боттарының харыысалга чогун, кортуун болгаш идегел чогун, өскерликчи чоруун олар бадыткап турлар.

Тыва оолдарывыстың эрес-дидимин, күштүүн шупту билир бис, оларга бүзүрээр бис.

Спецопреция дээрге дайын эвес-тир. Ол дээрге тайбың келир үе дээш демисел-дир.

Предыдущая запись
ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ САДЫГ-СААРЫЛГАЗЫ-БИЛЕ ЧҮҮ БОЛУРУЛ?
Следующая запись
САҢ-ХӨӨНҮҢ ТУРУМ ЧОРУУН ХАНДЫРАР
Меню