Рубрикалар

ТАРААЛАҢ БАЙ ШАҢЧЫНЫҢ АМЫДЫРАЛЫ

Чаа-Хөл кожууннуң Шаңчы сумузу ырак-узак тайга черде турар, орук-чирии кончуг берге оран. Ынчалза-даа ында кончуг ажылгыр, эрес-кежээ кижилер чурттап турар. Суур чаңгыс кудуктуг, оон кижилер-даа, мал-маган-даа суг ижер. Бода мал, шээр мал, аът, хаваннар өреге бүрүзүнде бар деп болур. Ол малдар кудуктан суг ижип келирге, хөйүн, чараштарын кижи магадап ханмас. Хаваннары суур иштинде хостуг оъттап, кылаштажып турар.
Предыдущая запись
«УЖАР-ХЕМЕЛЕР» БОЛГАШ «ДЕМИР АЪТ» СООНДАН КӨК ЫШ
Следующая запись
ЧАҢГЫС ХОНУКТА 128 КИЖИ ААРААН
Меню