Рубрикалар

ТЕРГИИН МЕДИАТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ИЛЕРЕТКЕН

Тываның Чазааның оралакчы даргазы Олег Бадының даргалаашкыны-биле эң дээре медиатөлевилелдерни тодарадырының талазы-биле комиссияның түңнел хуралы болуп эрткен. Ниитизи-биле конкурска 17 чагыг кирген. Оларның шилилгезинге ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыды Урана Насюрюн, экономика сайыдының бирги оралакчызы Белек Анай-оол, Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр күүседип турар Владислав Ховалыгның парлалга секретары Чодураа Ховалыг, Тываның Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак, Ю. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер чериниң кол редактору Николай Куулар, Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү Татьяна Рамазанова олар киришкен.

Бо чылын конкурсту тыва күрүнениң үндезилеттингенинден бээр 100 чылдаан оюнга тураскааткан. Ажылдарны үш номинацияга хүлээп алган: «Буруңгаар, Тыва!», «Тыва 100 чылдың дургузунда: болуушкуннар, барымдаалар, кижилер», «Улусчу эгелээшкиннер чылы”. Ук төлевилелдерни боттандырарынга 1 сая 600 муң рубльди көрген.

2021 чылда массалыг информация болгаш харылзаа чепсектериниң адырынга дараазында тиилекчилер илерээн.

«Буруңгаар, Тыва!» номинацияга:
— Буян Салчак «Тываны чаалап албышаан» деп төлевилели-биле,
— «Твой информ» солуннуң редакциязы “Тыва. Хөгжүлдениң стратегиязы. Ёзу-чаңчылдарны кадагалавышаан – келир үени тургузуп тур бис” деп төлевилели-биле,
— «Оваа Медиа» КХН — “Чаңгыстың чугаазы” деп төлевилелди боттандырары-биле,

«Тыва 100 чылдың дургузунда: болуушкуннар, барымдаалар, кижилер» деп номинацияга»:
— «Тувиночка» сеткүүлдүң редакциязы «Тыва 100 чылдың дургузунда: болуушкуннар, барымдаалар, кижилер» деп төлевилели-биле,
— «Тываның челээжи” уругларның литература сайтызы» коммерция чок автономнуг организация «Тываның челээжи” уругларның литература сайтызы» деп төлевилели-биле,

«Улусчу эгелээшкиннер чылы” номинацияга – “Тываның журналистер эвилели” регион организациязы «Журналисчи уран-мергежилдиң “Чонар-даштан кылган демир-үжүк 2021” деп регионнар аразының конкурузу” төлевилели-биле.

#ТР_ниңинформатизацияболгашхарылзааяамызы #Медиатөлевилел #Шаңналдар #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ДА-ИЕЛЕР, ХАРЫЫСАЛГАҢАР КОШКАТПАҢАР!
Следующая запись
ИЮЛЬ 1-ДЕН ТӨЛЕВИРЛЕРНИ ТЫПСЫП ЭГЕЛЭЭР
Меню