Рубрикалар

Тиилелге хүнүнде «Өлүм чок полк» акциязы Кызылга болур

Коронавируска удур кызыгаарлыг хемчеглер ужурунда, сөөлгү ийи чылда ол онлайн-хевирге болуп эрткен. Бо чылын Өлүм чок полктуӊ чыскаалынга Ада-чурттуӊ улуг дайыныныӊ маадырлары-биле Украинага тускай шериг операциязынга мөчээн шериглерниӊ портреттерин эгин кожа тудуп алгаш, акцияга киржир.

Кызылга Өлүм чок полктуӊ чыскаалы май 9-та 10:00 шакта «Тиилелге шөлү» мемориалдыг комплекистен үнүп эгелээр.

Өлүм чок полка чыскаалынга киржирде, маадырыныӊ портредин кылгаш, адын болгаш фамилиязын, төрүттүнген болгаш мөчээн ай-хүнүн, ол ышкаш шериг дужаалыныӊ медээлерин бижиир. Портретти А4-А3 форматка белеткеп алырын сүмелеп турар.

Портреттиг табличканы акцияныӊ албан ёзу сайтызынга https://clck.ru/R5iMc кылып болур, ында үлегер-майыктыг конструктор штендер бар. Кижи бүрүзү ол үлегер-майык ёзугаар фото-чурукту немээш, каастап-дерип алгаш, боттары хоолгалап кииртип алгаш, парладып алыр.

Тывада «Өлүм чок полктуӊ» акциязынга киржиринге хамаарыштыр айтырыгларны регионалдыг күүсекчи комитет харыылап турар. Телефону: 8-963-204-06-28, 8-999-468-90-57
Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Өпейленген ие черим» кожууннарже гастрольдаар
Следующая запись
Свет өртээн 2 ай ажыр төлевээн болза, чүү болурул?
Меню