Рубрикалар

ТКУ-га өөренир күзелдиг аныяктарга

Июнь 18-те ТывКУ документилер хүлээр кампанияны эгелээр.

Университетке өөренир күзелдиг аныяктарныӊ документилерин хүлээр комиссияга 27 техниктиг секретарьларны аӊгы белеткеп турган. Нормативтиг документилер, компьютер программаларын билиринден аӊгыда, социал-психологтуӊ тренинг хыналдаларын база эрттирген.

Июнь 18-тен эгелээш, бакалавриат болгаш специалитеттиӊ, а июнь 25-тен тура магистратура программазы-биле хүндүскү болгаш бот-өөредилге салбырынче дужаар улустуӊ документилерин хүлээр. Эптиг болуру-биле университет биле Кызылдыӊ педагогика колледжиниӊ хүлээшкин комиссиялары чаӊгыс черге – Ленин кудумчузунда өөредилге корпузунга ажылдаар.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Абитуриент #Документилерхүлээркампания #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ОБЪЕКТИВТЕ 100 ЧЫЛ
Следующая запись
ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА ЧЕДИР ДООЗАР
Меню