Рубрикалар

ТОЖУ ЧОНУНУҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ ДЭЭШ

Тожу кожууннуң девискээринде 155 784 га хемчээлдиг арга-арыгны арендага бээр дугайында электроннуг садыглажыышкыны республиканың Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызы чарлаан турган. Тываның Баштыңы Вячеслав Ховалыг садыглажыышкынның негелделерин ханы сайгарып көргеш, Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызының ажылдакчылары болгаш ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары-биле чугаалажып, оларның санал-оналдарын дыңнааш, ол аукционну соксаткан.

Тожу кожууннуң девискээрлерин, ооң арга-ыяжын болгаш өске-даа байлааның курлавырын арендага бээриниң кол сорулгазы Тожунуң үндезин чонунуң эрге-ажыын камгалаары, оларның ивижи болгаш аңчы ажыл-ижинге, амыдырал-чуртталгазынга таарымчалыг байдалды тургузары болур ужурлуг деп Владислав Ховалыг демдеглээн.
Тожунуң үндезин чурттакчы чону ивижилер, аңчылар, балыкчылар-биле сүмележип, саналдарын кичээнгейге ап, оларның шаг-төөгүден бээр чорудуп келген ажыл-агыйының, амыдырал-чуртталгазының девискээрин чиге тодаргайлаар даалганы Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызының удуртулгазынга берген, Тожу кожууннуң депутаттары-биле ол ажылды демнежип чорударын сүмелээн.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

Предыдущая запись
ТЫВАДАН БАШКЫНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ
Следующая запись
ШАГААНЫҢ БҮДҮҮ АЙЫ ЭГЕЛЭЭН
Меню