Рубрикалар

Туранда уруглар ойнап-хөглээр төп эжиктерин ажыткан

Шеглел-кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан соонда, Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайда Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга одаанда «Капитошка» уруглар ойнап-хөглээр төп эжиктерин ажыдып, оолдар, уругларны хүлээп эгелээн.

Социал керээге үндезилээн күрүне деткимчезиниң ачызында Чойганмаа Ондар ук төптү ажытканы ол.

– Кожуунда уруглар ойнап-хөгледир чер чок болганы-биле бии-хемчилер уругларын Кызылче чедирип турган. Күрүне деткимчези-биле уруглар ойнадып-хөгледир дериг-херекселди садып алдым. Культура бажыңының ийиги каъдында улуг өрээлди хөлезилеп тур мен. «Социал керээ» программаның ачызында хууда ажыл-херээм ажыдып алганымга өөрүп тур мен – деп, эгелеп чоруур сайгарлыкчы ажылын таныштырды.

«Социал керээ» программаның эрткен чылгы киржикчизи Чойганмаа Ондар QR-паспорт алган харыысалгалыг сайгарлыкчыларның санынче кирип, ук документини база алган.

Кол-ла чүүл уругларның айыыл чок чоруу болгай, ынчангаш өрү шурап ойнаар батуттар камгалал четкилерлиг. Шупту дериг-херексел айыыл чок чымчак материалдардан. Уруглар чук чуңгулардан чүзүн-баазын биче борбакчыгаштарже бадып турарлар. Ол ышкаш уран чүүл девискээрин база аңгылаан.

Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган

#Бии_хемкожуун #Туран #Социалкерээ #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Чуртта болуп турар өскерлиишкиннер ажыл-агыйга салдар чедирбес
Следующая запись
Тыва Республикада Иштики херектер яамызының тургустунганындан бээр 100 чылдаан оюн демдеглээн
Меню