Рубрикалар

Тураскаалдар болгаш төөгүлүг черлер хүнү

Апрель 18-те Бүгү- делегейниң тураскаалдар болгаш төөгүлүг черлер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. 1983 чылда ЮНЕСКО-нуң тургусканы Бүгү-делегейниң чөвүлелиниң Ассамблеязы ук байырлалды тургускан.
Бүгү-делегейниң культуралыг өнчүзүн камгалаар болгаш кадагалап арттырар талазы-биле айтырыгларже хөй-ниитиниң кичээнгейин хаара тудары ооң сорул­га­зы болур. “Төөгүлүг чурту­вусту­ камга­лаалы” деп кый­гырыг-­биле бүгү делегейде демдеглеп­ эрттирип турар. Байырлалды бир дугаар 1984 чылдың апрель 18-те күрүне деңнелинге демдеглеп эрттирген.
Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал ном саңы интернет четкизин таварыштыр “Кызыл хоорайның тураскаалдары, төөгүзү болгаш архитектуразы” деп делгелгени кылган. Дараазында айтыгже (https://ru.calameo.com/read/001830074d0486cf4390f) базыптарга, Кызыл хоорайның тураскаалдарының, төөгүлүг черлериниң чуруктарын болгаш оларның дугайында медээлерни киирген.
Ында Кызыл хоорайның тураскаалдары болгаш төөгүлүг черлерин киирген: ыдыктыг Дөгээ даа, Будда Шакьямуниниң тураскаалы, “Азия төвүнүң” обелискизиниң эрги, чаа хевирлери, “Хаанның аңнаашкыны” монумент, “Мээң бажыңым” деп тураскаал, политиктиг репрессиялар музейи, сактыышкын аллеязы болгаш “Тиилеттирбээн арат” деп тураскаал, сарыг шажын хүрээзи “Цеченлинг», мемориалдыг комплекс «Тиилелге шөлү», Национал парк,Тыва Үндезин культура төвү, улустуң хөөмейжизи Коңгар-оол Ондарга тураскаал дээш оон-даа өске.
Аныяк-өскенге чер-чуртунуң төөгүзүн билип алырынга кончуг ажыктыг онлайн хевирниң ному деп болур. Ол ышкаш бүгү чонну төрээн черивистиң тураскаалдарынга болгаш төөгүлүг черлеринге хумагалыг болурунче кыйгырыг болур ужурлуг.

Предыдущая запись
Чаа аппаратка 26 аарыгны илереткен
Следующая запись
Көдээ черниң башкызы
Меню