Рубрикалар

ТУРАСКААЛДЫҢ ОДУН КЫВЫСКАН

Июнь 22-де кежээкиниң 22 шакта Кызыл хоорайның Тиилелге шөлүнге «Тураскаалдың оду» деп Бүгү Российжи акция болуп эрткенин https://shyn.ru/ дыңнадып тур. Аңаа хоорайның аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары болгаш хөй ниити организацияларының кежигүннери келген. Акцияга чүгле Кызыл хоорайның эвес, а кожа суурларның чурттакчылары база кээп киришкен. Кажыыдалдың минутазын чарлаан. Тыва эки турачыларның тураскаалдарының чанынга чыылган чоннуң аразындан назы-хары элээн дөгүй берген эне-биле чугаалаштым.

«Дайын болуп каапкан соонда, төрүттүнген мен. Миннип кээримге-ле улуг улус Тиилелге хүнүн кандыг-даа байырлалдан артык демдеглээр чораан чүве. Өөрүп-хөглээр, арагалаар эвес, а хүндүлээр турганнар. Ол хүн ыдыктыг хүн чораан. Фронтучу төрел чок болгаш, суурга чурттап турган фронтучуну ачам чалап эккээр, а авам столду амданныг аъш-чем-биле дериптер турган чүве. Бичии кижи чүвениң ужурун билбес болгаш айтыртынарымга авам, ачам суг дайын чылдарының дугайында сактып чугаалаксавас турган. Ол үелерже эглири оларга аарышкы чораан хевирлиг. Кырган-авам, кырган-ачам сугну база дыка сактыр мен. Дайын дугайын чугаалаар болза ыызы келир, карааның чажы бүлдеңейни бээр боорга шоолуг айтыртынмас чораан мен. Бистиң улуг улузувус дыка-ла коргунчуг үелерни чурттап эрткеннер. Оларның ачызында амыр-тайбың чуртталганы көрген бис. Үе эрткен тудум дайын деп сөстен улус кортпас апарган. Оон бээр ам 80 чылдар шуужуп эрткен. Төөгүвүстү утпайн, сактыышкынның хемчеглерин эрттирип турары эки-дир. Бо чоокта чурттап турар болгаш албан-биле тураскаалдың чырыын салып каар дээш келдим» — деп, Раиса Ооржак чугаалады.

Айдың ОНДАР.

#Тураскаалдыңоду #Сактыышкын #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БУТ БӨМБҮҮНГЕ ЕВРОПА ЧЕМПИОНАДЫ: ДАНИЯ – РОССИЯ
Следующая запись
УЛУГ-ХЕМНИҢ СУМУЛАРЫНГА ИНТЕРНЕТ
Меню