Рубрикалар

«Тува 24» телеканалдың эфирже үнер шактары өскерилген

Хүндүлүг телекөрүкчүлер!

Телеканал «Тува 24»  2022 чылдың март 9-тан тура  эфир үнер шактары болгаш эфирниң үргүлчүлелдиг үези өскерилгенин дыңнадып тур!

Медээлер болгаш өске-даа теледамчыдылгалар ажыл хүнүнде 18 шактан  19 шакка чедир эфирже үнер. Эртенги үеде 7 шактан 8 шакка чедер.

Субботада өскерилгелер чок. ОТР каналынга силерни 8 шактан 9 шакка чедир манаар бис!

#ТелеканалТува24

Предыдущая запись
Төлевилелдиң хөй-ниити сайгарылгазынга киржиңер
Следующая запись
ЭРГЕ-ХООЙЛУ ЧЫРЫДЫЫШКЫНЫ
Меню