Рубрикалар

Тыва мөгелер туружун бадыткаан

Россияның сумога чемпионады-2020

Россияның бирги чери дээш сумога чемпионады Москва чоогунда Чехов хоорайга февраль 27-ден 29 хүннеринде эрткен. Тыва Республиканың командазы Россияда сумо хүреш талазы-биле быжыг туруштуун база катап бадыткаан. Тывадан ниитизи-биле тос мөге чемпион­наан. А команда аайы-биле чаңгыс чер-чурттугларывыс ийиги черни ээлээн.

Айбек Даш-Шиви 77 кил деңзиге чедир мөгелер аразынга бодунуң күштүг-шыыраан бадыткап, база катап Россияның чемпиону болган. Ийи тыва мөге база бо-ла деңзиге шаңналдыг 3-4-кү черни алган. Субудай Шойдун кончуг чараш хүрежин көргүскеш, 85 килге чедир мөгелер аразынга шүүлгеш, Россияның чемпио­ну болган. Бо деңзиге тыва мөгелеривис белеткелиниң бедиин көргүзүп, шаңналче кирген дөрт мөгелерниң 3-жү тыва мөгелер болган.

Сумога херээжен мөгелер аразынга  55 кил деңзиге чедир мөгелер аразынга бистиң мөге кызывыс Алена Куулар шүглүп үнгеш, Россияның чемпиону болганы бо.

Начын мөге Айдың Монгуш түңнел хүрешке эрткен чылгы Россияның эң тергиин  сумо мөгези болган Константин Абдула-Задени октааш, 115 кил деңзиге чедир мөгелер аразынга шүүлгеш, Россияның чемпио­ну болган.

Чаан мөге Эрес Кара-Сал ийи аңгы аар деңзиге күжүн шенеп хүрешкеш, 115-тен өрү аар деңзилиг мөгелер аразынга хүрешкеш, үжүүрлешкеш, мөңгүн медальдың эдилекчизи база тулган чемпион  дээш, деңзи барымдаалавас хүрешке үшкү шаңналга төлептиг болган.

Чүс кил деңзиге чедир  дөрт шыырак мөгениң үжү – тывалар. Олар боттарының аразында чижилгени тургузуп, хүрешкениниң түңнелинде, Кайгал-оол Ондар Чаан мөге Сайын-Белек Түлүшке чартык финалда таваржы бергеш октааш, түңнел хүрешче кирген. Абдурахим Ахмадалиев үжүүрлешкен. Чаан мөге С-Б.Түлүш биле Начын мөге Андрей Монгуш  3-4-кү черни ээлээн.

Чемпион болган мөгелер Европаның бирги чери дээш хүрежир.

Чуруктарны Фейсбукта «Хүреш» спортчу сеткүүлден алган. #Шын

Предыдущая запись
Шуурмак школазы тергиидээн
Следующая запись
Сочи бетинде күш шенелдези – камгалакчылар кубогу «Нойонда»
Меню