Рубрикалар

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Давааның байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы
Каң-оол Даваа Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген:

— Хүндүлүг республиканың чурттакчылары!

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле силер бүгүдеге ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Майның бири – тургузукчу күш-ажылдың болгаш чедимчелиг амыдыралче чүткүлдүң демдээ. Бо байырлал часкы хүн караа чылыы-биле онзагай. Бодунуң кызымак күш-ажылы-биле даартагы эки хүннү, төрээн черивистиң келир үезин тургузуп турар чонувуска бөгүн өөрүп четтиргенивисти илередир ужурлуг бис.

Күш-ажылдың кижизи республикада бедик хүндүткелде. Тывада бодунуң ажылынга бердинген ажылгыр кижилер чурттап турар. Республиканың күчү-шыдалын кызып тургузуп чораан хөй санныг хоочуннарывыска онза өөрүп четтириишкинни бөгүн база илередип тур бис. Деткимчениң сөстерин аныяктарывыска база чугаалаалы – келир үеде чедиишкиннерниң, сайзыралдың болгаш өзүлдениң магадылалы силерде.

Бо байырлыг хүнде Тыва Республиканың бүгү чурттакчыларынга, ооң аалчыларынга менди-чаагай, тодуг-догаа амыдыралды болгаш ажылынга чедиишкиннерни күзеп тур бис.

Предыдущая запись
Бөмбүрзектиң судалы
Следующая запись
Чогаалчының агайы
Меню