Рубрикалар

Тыва Республиканыӊ Камбы-ламазы Джамбел Лодой башкыныӊ «Ыдык-ай» таварыштыр байыр чедириишкини

Ыдыктыг Yш Эртинеге тейлеп, авырал-камгалалды диледим! Хүндүлүг чонум!

Силер бүгүдеге «Ыдык – ай» таварыштыр байырым чедирип тур мен. Чайныӊ башкы айыныӊ 15 чаада Будда башкывыстыӊ төрүттүнген, Чырыткы деӊнели четкен, Дываажаӊ оранынче чоруткан 3 дакпыр байырлал хүнүн бүгү делегейниӊ буддис­тери чыл санында байырлап эртирип турар. Сарыг шажынныӊ шупту хүрээлеринде улуг номналдарны номчуп, Будда башкывысты алгап-мактап, буянныг йөрээлдерни салып, өргүл-сөӊ кылып, тейлээшкиннерни кылып турар.

Будданыӊ арттырып каан ыдыктыг Өөредии 2600 чыл иштинде амылыг­ларга чырыткы болуп, аас-кежиктиӊ оруун айтып, амыр-чыргалды хайырлап чоруур.

«Ыдык айда» сагыыр чүүл­деривис – буянныг үүлелер: мага-бот, дыл-домак, сагыш-сеткилди арыглап, тейлээшкин кылып, өскелерге хора чедирбези, амылыг амытан тыны үспези, эъттиг чем чивейн, ногаа аймаа, ак чемнер чип, мага-ботту арыг­лаары чугула. База ол ышкаш эзиртир суксун арага-дары ишпезиӊерни кыйгырдым.

Будда башкывыстыӊ төрүт­түнген, Будда байдалы четкен, Дываажаӊ оранынче чоруткан хүнүн – Тыва чоннуӊ байырла­лы кылдыр хоойлужуткан. Бо чылын июнь 5-тиӊ хүнүнде ыдыктыг байырлалды эрттирер док­таалды Дээ­ди Хурал хүлээп ал­ган. Тываныӊ төп хүрээзи «Це­ченлинге» болгаш өске-даа хүрээлерге хааглыг байдалга дорт дамчыдылга таварыштыр номналдарны эрттирер.

Чонумга база катап байырым чеди­рип, буянныг кежик-чолду, өөрүшкү-маӊнайны, быжыг кадыкшылды, бедик хей-аът, сүлдени сеткилим ханызындан күзедим!

Ыдыктыг Yш Эртине Силер бү­гүдени камгалап, карактаар-ла болзунам! Курай-курай-курай!!!

#Шын

Предыдущая запись
Чаңгыс күш-биле демниг эртип алыр бис
Следующая запись
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң күзээшкини
Меню