Рубрикалар

Тывада 22 муң өг-бүле чаа төлевирлерни алыр

РФ-тиң Президентизиниң эгелээшкини-биле доктаадып тургусканы орулгазы эвээш өг-бүлелерниң 8–16 хар назы үезинде уругларынга пособиелерниң санаашкыны Тывада эгелээн. Төлевирлерниң бодун Пенсия фондузу май айда шилчидип эгелээр. Мооң-биле холбаштыр Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың Күш-ажыл яамызынга фондунуң регион салбыры-биле кады социал деткимчениң чаа хевирин ап болур уругларның болгаш өг-бүлелерниң чиге санын тодарадырын, а ол ышкаш олар пособиени кандыг хемчээлге – чурттаарының уругларга көрдүнген эң адаккы хемчээлиниң 50, 75 азы 100 хуузун алыр бе дээрзин ылавылаарын дааскан.

Күш-ажыл яамызының специалистериниң бергени баш бурунгааргы сан-медээзинден алырга, эң бедик хемчээлдиг чаа төлевирни 22-23 муң өг-бүлелерниң, адак дизе, 30 муң ажыг уругларынга санаан туруп болур. Өг-бүлелерниң хереглелиниң деңнелин тодаратканда, прогнозтар өскерлип болур. Орулгазы шала бедик өг-бүлелерге чурттаарының уругларга көрдүнген эң адаккы хемчээлиниң 50 азы 75 хуу хемчээлдиг пособиелерни тыпсыр, ону Тывада 2022 чылдың январь 1-ден тура 12 702 рубльге бадылаан.

Чаа пособиелерден аңгыда, 2022 чылда республиканың ажы-төлдүг өг-бүлелеринге чеди хевирниң төлээшкиннери көрдүнген, ооң иштинде федералдыг төлевирлер – 3-тен 7 харга чедир уругларга, дун уругга, үшкү болгаш дараазында уругларга, 8-тен 16 хар назы үезинде уругларлыг бот ада-иелерге. Республиканың күсели-биле бир уругну ажаап-тежээринге, өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларны азыраарынга ай санының пособиезин, ийи болгаш оон хөй ийистер төрүттүнгенде, чаңгыс удааның төлевирин, регионалдыг ие капиталын төлеп бээр.

Уругларга болгаш өг-бүлелерге 5,5 млрд рубль ажыг дузаламчы акша-хөреңгини углаар. 86 011 уруг төлевирни алыр.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
Сайгарлыкчы чорук объектилериниң ажылын катап эгелээрин саналдаан
Следующая запись
 «ӨРТТҮ СОКСАТ!»
Меню