Рубрикалар

Тывада дистанциялыг өөредилгени февраль 14-ке чедир узаткан

Ниити өөредилгениң школачылары, ортумак профессионал өөредилгениң сургуулдары болгаш дээди өөредилге черлериниң студентилериниң дистанциялыг өөредилгезин ам база узаткан. Чылдагааны, чаа коронавирустан аараан уругларның саны көвүдеп турарында.

Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң болгаш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының дыңнатканы-биле февраль 5-те Covid-19-тан аараан улустуң саны 586 четкен. Эпидемиологтуг шинчилелдерниң түңнелинде билдинип келгени, уруглар колдуунда аарыгны өг-бүлезинден чыпшырып ап турар, оон өөредилге черинге келгеш, эш-өөрүнче халдадып турар болган. Ону соксадыры-биле, сургуулдарның дистанциялыг өөредилгезин узадыр шиитпирни үндүрген.

Бист. корр

Предыдущая запись
БИЛИП АЛЫРЫ ЧУГУЛА
Следующая запись
Уруглар пособиези февраль 1-ден тура өскен
Меню