Рубрикалар

Тывага көдээ ажыл-агый кооперативтериниң республика шуулганы бир дугаар болуп эртер

Март 18-те болуп эртер көдээ ажыл-агый кооперативтериниң бирги республика шуулганынга суурларда биче ажыл-агыйларның турум хөгжүлдезин магадылаар көдээ ажыл-агый кооперациязынга хамаарышкан айтырыгларны сайгарарын Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Интернетте инстаграм социал четкилерде ведомствонуң @mcx_tuva арынынга хемчегни дорт дамчыдар.

Шуулганның хүн айтырыында дараазында айтырыглар кирген:
— биче хемчээлдиг көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлерин хөгжүдеринге кооперативтерниң ролю;
— көдээ ажыл-агый кооперациязынга күрүне деткимчезиниң ажык-дузазы;
— көдээ ажыл-агый кооперациязының хөгжүлдезинде шаптараазыннар болгаш ону шиитпирлээриниң аргалары;
— республиканың мурнакчы ажыл-агыйларын чижекке албышаан, көдээ ажыл-агыйының хереглекчилер кооперациязынче хаара тудары.
Дорт дамчыдылга үезинде, «Демниг», «Оргаадай» база Арзайты» КБКК-лар ол адырда ажылының арга-дуржулгазын үлежир.

Тываның Чазааның парлалга албаны
Предыдущая запись
Кежиглерде дош чугалаан
Следующая запись
 Айыыл чок чоруктуң неделязы
Меню