Рубрикалар

Тываның Баштың Владислав Ховалыг мусульман шажын-чүдүлгелиг чонга байыр чедирген

“Тываның мусульман шажын-чүдүлгелиг чонунуң шуптузунга ыдыктыг Рамадан айының доозулганы-биле база Ураза-байрам байырлалы-биле байыр чедирип тур мен!
Шак ол бурун шагның байырлалы сагыш-сеткилдиң дээди чадазынче хөгжүлдезин, буянныг чорукту болгаш чаагай сеткилди илередип турар. Бо бүгү үнелиг чүүлдер кайы-даа үеде, кажан-даа чугула черни ээлеп турар.
Ыдыктыг ай-биле байырлажыышкын бедик деңгнелге эртер болзун, чоок төрээн кижилер найыр-дойга каттыжып келзин, аъш-чем байлакшылдыг, аалчыларның арын-шырайынга аас-кежиктиң хүлүмзүрүү чайынналыр болзун!”

Предыдущая запись
Шолбан КҮЖҮГЕТ: » Российжи армия нацистерге удур демиселди чорудуп турар»
Следующая запись
Деткимче бээри-биле билдириишкинни хүлээп эгелээн
Меню