Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГАА»

Тываның Баштыңы-биле дорт эфир үезинде, Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурнуң чурттакчылары бир тонна хөмүр өртээ оранчок аар, 3600-4200 рубль чедип турар болгаш шынары багай болуп турарынга хамаарыштыр хомудалын илереткен.

Владислав Ховалыг бирги ээлчегде бо айтырыгны тус-черниң эрге-чагыргазы онза кичээнгейге алыр, ооң соонда Тыва Республиканың Чазаанга тургустуннуп келген байдалды дыңнадыр ужурлуг деп харыылаан. Ооң-биле чергелештир келир 2022 чылдың одалга сезонунда республиканың 10 хире кожууннарынга Күрүнеге хамааржыр хөмүр-даш складтарын ажыдар талазы-биле хемчеглерни ап чорудар. Ол ышкаш одаар чүүлдү кандыг-ла бир сайгарлыкчы кижи эвес, Тыва Чазактың даалгазы-биле ажылдап турар автомашиналар сөөртүп эгелээрин демдеглээн.

#ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
УКСААЛЫГ ӨШКҮ МАЛДЫ ӨСТҮРҮП КӨВҮДЕДИР
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГАА»
Меню