Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧОН-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГААЗЫ»

Декабрь 25-тиң хүнүнде 17:30 шакта Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг «Тува 24» телеканалының дорт эфиринге республиканың чурттакчы чонунуң айтырыгларынга харыылаар.

Владислав Ховалыгның бо ийи дугаар чон-биле “дорт чугаазы” манаттынып турар үеде баш бурунгаар чондан кирген айтырыгларның саны бо шакта  236 четкен.

Тываның чурттакчыларын дүвүредип турар айтырыгларының хөй кезии чурттаар оран-сава айтырыы, өскүстерге бажыңнар, Вавилин ээтпээнде чер айтырыы болуп турар. Ол ышкаш чуртталга-коммунал  ажыл-агый, социал  камгалал, чаагайжыдылга, эртем болгаш өөредилге адырынга хамаарылгалыг айтырыглар, хөй-ниитиниң транспорт айтырыы, хоорай иштиниң аргыжылгазы,  оруктар болгаш көвүрүглер, кадык камгалал адыры, өртектер өзүлдезинге хамаарышкан айтырыглар колдап турар.

Айтырыгларны хөй кезиинде Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожуун, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Улуг-Хем кожууннарның  чурттакчылары телефон дамчыштыр төлевир чок  8 (800) 200 85 16 дугаарлыг телефонче долгап, идепкейлиг салып турар.

Чонну дүвүредип турар бо-ла бүгү айтырыгларга Владислав Ховалыг дорт эфирге ажык харыыларны бээр.

Декабрь 25-ке чедир салдынган айтырыгларның саны ам-даа немежир дээрзи билдингир. салыксаан айтырыын glavatyva.ru сайтыда кыйгырыглар хүлээп алыр тускай хевирге долдургаш чортур. Бижимел-даа, видео-даа хевиринге айтырыгларны «Вконтакте» социал четкиде болгаш «Вайбер» мессенджерде «Тыва Республиканың Баштыңының онлайн хүлээп алыышкыны» деп бөлүктерже чортуп болур. Албан ёзугаар харылзажылга (чат) — https://clck.ru/WdnB4.

Дараазында төлевир чок телефон дугаарынче база долгап болур — 8 (800) 200 85 16.

Айтырыгларны декабрь 18-тен декабрь 25-те «Дорт чугаа» төнеринге чедир хүлээп алыр.

Чурттакчы чон-биле дорт харылзаа чоннуң ёзулуг аарышкылыг точкаларын болгаш берге айтырыгларын билип алгаш, оларны шудургу шиитпирлээр арганы бээр.

Владислав Ховалыгның бир дугаар «Дорт чугаазы» 2021 чылдың август 15-те болган. Ынчан 1208 кыйгырыг кирген. Кижи бүрүзү салган айтырыынга харыыны алган. Дорт эфир үезинде кирген медээлер республиканың Чазааның улаштыр ажылдаар угланыышкыны болган.

К. Монгуш.

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧОН-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГААЗЫ» БОЛУР
Следующая запись
РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ ПАРЛАЛГА КОНФЕРЕНЦИЯЗЫ
Меню