Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛЫНДА

Республиканың школа-интернадының кижизидикчилери чемге хораннанган дугайында медээни ОБЯ-ның Тывада эргелели дыңнаткан соонда, Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинче 74 уругну дораан чыттырган.

Эгезинде 33 уругну ОРВИ-ден аараан деп диагноз-биле чыттырган. Ооң соонда школа-интернаттан кирген уруглар саны 74 четкен. Ынчан ол хөй уругларның чемге хораннанганы илерээн.

Владислав Ховалыг медээни дыңнаан дораан-на, школа-интернаттың уругларының хораннанган чылдагаанын сайгарары-биле, ук өөредилге черинге четкен. Ооң оралакчызы Елена Хардикова Чазак Баштыңынга 74 уруг амгы үеде эмчиже кирген, оларның кадыы ортумак байдалда дээрзин дыңнаткан. Школа-интернаттың ам-даа 196 кижизидикчизи хайгааралда турар.

“Эртенги шакта бүгү харыысалгалыг улусту келдирткеш, чугаалаштым. Бо таварылгада тодаргай шиитпирлиг, шыңгыы хемчеглерни алыры чугула. Школа — уругларның ийи дугаар бажыңы, а өскүс ажы-төлдүң кара чаңгыс бажыңы-дыр. Ол бажыңның чурттакчыларының кадыын үреп, уругларны шынар чок чем-биле чемгербес ужурлуг. Амгы үеде уругларның хораннанганының чылдагаанын илередири-биле, санитар-эпидемиологтуг истелге чоруп турар. Школа-интернаттың ажыл-чорудуун хыналдага албаан, мындыг улуг хажыдыышкынны болдурган ажылдакчылар, хоойлу ёзу­гаар харыысалганы хүлээнир апаар” – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Сагындырып каалы, амгы үеде хөй уругларның эмчиже киргениниң чылдагааны-биле Республиканың школа-интернадында карантинни чарлаан. Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинче чемге хораннангаш, кирген 74 уругнуң 25-инге эмчилерниң улуг кичээнгейи негеттинип турар. Бо байдалды Тываның Баштыңы шыңгыы хайгааралында алган.

📢ХЫНАЛДАНЫ ЧОРУДУП ЭГЕЛЭЭН

Республиканың прокурору Сергей Дябкинниң даалгазы-биле Кызыл хоорайның прокуратуразы школа-интернаттың сургуулдарының чемге ниити хораннанган барымдаазынга хыналданы чорудуп эгелээн.

Амгы үеде “Республиканың школа-интернады “Тываның кадет корпузу” өөредилге чериниң 74 кижизидикчизи республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинче кирген. Шуптузунуң диагнозу — чемге хораннанган. Уругларның кадыы ортумак байдалда.

Кызылдың прокуратуразы Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң специалистериниң киржилгези-биле ук өөредилге албан черинде хоойлу ёзугаар көрдүнген санитар-эпидемиологтуг негелделерниң күүселдезинге хамаарышкан хыналданы чорудуп турар.

Чоруткан хыналданың түңнелдери-биле, көрдүнген негелделерниң күүселдезинде хажыдыышкыннар илерээр болза, прокуратураның талазындан чогуур хемчеглерни алыр.

Полиция органнары боттарының шугумунуң аайы-биле хыналданы чорудуп турар.

Бүгү чоруттунуп турар хыналдалар болгаш оларның түңнели республиканың прокуратуразының хыналдазында турар.

Карина МОНГУШ белеткээн.

#ОБЯ #Школаинтернат #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«ЛУНСИННИҢ» УУРГАЙЫНГА ӨЛҮМ
Следующая запись
15 МУҢ АКША ОЙНАП АП БОЛУР СИЛЕР!
Меню