Рубрикалар

Тываның база бир төлептиг оглу Төрээн чурту дээш амы-тынын өргээн

Украинада тускай операция үезинде чуртувустуң, чонувустуң айыыл чок чоруу дээш националистерге удур демиселге Тываның база бир төлептиг оглу маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган.

“Дүүн чаа-ла сөөлгү орукче Украинага тускай операция үезинде мөчээн бистиң солдадывыс Ай-Херел Лагаанович Ланааны үдеп турдувус. Ооң чоок улузунга база катап ханы кажыыдалымны илередип тур мен. – деп Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң социал четкилерде арыннарынга бижээн. – Ам база бир багай медээ келгени бо. Донбасстың чурттакчыларын база Россияның национал айыыл чок чоруун камгалап тургаш, улуг лейтенант Экер Саинович Оюн дидимнерниң өлүмү-биле бистен чарлып чоруткан-дыр”.

Чазак Баштыңы Тывадан Төрээн чурту дээш дайзыннар-биле демиселге маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган оолдарывыс дээш ол санында кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткили аарып турарын медеглээн:

“Бистиң тайбың-чаагай чуртталгавыс дээш амы-тынын харам чокка өргүп, боттарының дайынчы хүлээлгезин күүсеткен солдат оолдарывысты – күчүлүг, эрес-дидим маадырларывысты кезээ мөңгеде утпас бис. Чоок улузунуң кажыыдалын чүрээмниң ханызындан үлежип тур мен. Маадырларга мөңге алдар!”

Предыдущая запись
Номнар фондузун чаартыр
Следующая запись
Эвээш орулгалыг өг-бүлелерге деткимче
Меню