Рубрикалар

Тываның Чазааның бажыңында 122 дугаарлыг Call-төптү COVID-19 айтырыгларынга харыылаар кылдыр ажылдаткан

Владислав Ховалыг коронавирус халдавырын нептередип таратпас оперативтиг штабтың ээлчеглиг хуралында ындыг шиитпирни хүлээп алган.Call-төптүң ажылынга яамылар болгаш ведомстволардан волентерлар, ол ышкаш регион баштыңының администрациязындан албан хаакчыларны хаара тудар. Кадык камгалал системазының ковид аарыынга хамааржыр дыңнадыгларны хүлээп турар операторларның ажылын чиигедири-биле немелде телефон пунктузун ажыткан. Тываның Call-төвүнче хүнде-ле 4000 ындыг дыңнадыг кээп турар. Кадык камгалал сайыды Анатолий Югайның дыңнатканы болза, амгы үеде республиканың уруглар эмнелгезиниң Call-төвүнде 23 точка ажылдап турар, оларның үжүн 122 дугаарга кошкан. Эмнелгелерниң ажыл-чорудулгазының планныг хүлээп алыышкынын түр када тургусканындан хосталган ажылдакчылар база эмчи-студентилер операторлар кылдыр ажылдап эгелээн. Чурттакчы чоннуң дыңнадыглары база аарыгның хүн бүрүде көвүдеп эгелээни-биле, телефон точкаларының саны чедишпес апарган. Кадык камгалал яамызы ол айтырыгны шиитпирлээринге муниципалдыг тургузуглар боттарының төп кожуун эмнелгелериниң баазазынга «изиг шугумну» ажыдып, тус черниң чонунга хаарыыларны бээрин сүмелээн. Найысылалда аарып турар кижилер саны көвүдээнинден, волонтерлар база республика ведомстволары база организациялар ажылдакчыларын хаара тудар. Немелде телефон точкаларын ажыдарындан аңгыда, кадык камгалал системазынга транспорт аймаа чугула херек. Бөгүнде Кызыл хоорайда үнүүшкүннүг 64 ковид-бригада ажылдап турар. Дүрген болгаш соңгаарладып болбас эмчи дузазында 24 эмчи бригадазы хаара туттунган. Кээп турар кыйгыртыгларны үе шаанда хандырарынга ам-даа он хире бригада херек. Ол ажылче бо хүнде 69 автотранспортту хаара туткан-даа болза, ам-даа автомобильдер херек. Владислав Ховалыг эмнелгелерге албан машиналарын чолаачылары-биле кады аңгылап бээр даалганы республика ведомстволары база кожуун чагыргаларынга берген. Саң-хөө яамызы эмнелге организацияарын транспорт-биле хандырган чарыгдалдарны төлээринге немелде акша-хөреңгини үндүрер.

Тываның Чазааның парлалга албаны

Предыдущая запись
ТЫВА ЛИТЕРАТУРАНЫҢ ЭЛЕКТРОННУГ АРХИВИ
Следующая запись
Covid-19-тан аараан уругларның ада-иелеринге сүмелерни берген
Меню