Рубрикалар

Тываның эрес-дидим ийи оглу маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган

Бо хонуктарда Украинада чоруп турар тускай шериг операциязының үезинде, тулчуушкун шөлүнге командирин, дайынчы эштерин камгалаар дээш  Тываның эрес-дидим оолдары маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган дугайында медээ алган дораан Тыва Чазактың Даргазы Владислав Ховалыг маадырларның чоок улузунга, өг-бүлезинге ханы кажыыдалды илереткен:

— Эргим чонум! Амыдыралда ак биле кара кады чоруур деп чон чугаалажыр болгай. Чуртувустуң кызыгаарының бүдүн-бүрүнү болгаш Донбасстың хамаарылга чок чоруу дээш шериг операциязының үезинде бистиң эрес-дидим оолдарывыс – Росгвардияның Тыва Республикада эргелелиниң дайынчылары Ахмет Бурушпел-оолович Маады биле Содунам Сергеевич Шалык — амы-тынындан чарылганын ханы кажыыдал-биле дыңнаттым.

Олар шериг кижиниң ыдыктыг даңгыраанга шынчы болуп, эр кижиниң ёзулуг быжыг мөзү-шынарын бадыткааннар. Олар ёзулуг маадырлар-дыр. Ол тулчуушкун шөлүнге маадырлыг чоруун көргүзүп, командирин, дайынчы эштерин камгалаар дээш, бодунуң амы-тынын хайыра чокка бергени төөгүге артып каар.

Тыва Республиканың Чазааның өмүнээзинден солдат оолдарывыстың өг-бүлезинге, чоок кижилеринге ханы кажыыдалды илередип, кады качыгдап тур бис.

«Шын» солуннуң редакциязы Чазак Даргазынга катчып, амы-тынындан чарылган маадырларның чоок кижилериниң кажыыдалын үлежип тур.

Предыдущая запись
Хостуг хүрешке тиилекчи кыстар кымнарыл?
Следующая запись
Кронавирустан аараан улус саны эвээжеп турар
Меню