Рубрикалар

ТЫВАНЫҢ ХҮЛҮМЗҮРҮҮ

Омак-сергек болгаш амыдыралга чырык эки чүүлдерже чүткүлдүг быжыг туруштуг болуру — аас-кежиктиң үндезини.

Ындыг ханы ужур-уткалыг сорулга-биле «Республикамның хүлүмзүрүү» деп фото-чурук мөөрейин Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы август 1-25 хүннеринде бичии оолдар, уруглар аразынга организастаан.

«Соңгам артында делегей», «Бичии өңнүктерим», «Солунун аа!», «Мээң болгаш эш-өөрүмнүң сеткил-хөөнү», «Өг-бүлем – быжыг шивээм» деп номинация аайы-биле мөөрейге 42 кижи киришкен. Олар боттарының амыдыралының солун болгаш магаданчыг сорунзалыг чуруктарын тырттыргаш чорудуп турганнар.

Эң тергиин чараш фото-чуруу дээш Чөөн-Хемчиктен Белек Моңгушту, Улуг-Хемден Серээ Чоргаарны, Кызыл кожуундан Аңчыгаш Хууракты, Чаа-Хөлден Айслана Байырны, Чеди-Хөлден Ая Оюнну, Сүт-Хөлден Ай-Херел Моңгушту, Каа-Хемден Азиат Допчун-оолду шаңнаан.

Бичии уруг-дарыгның болгаш өг-бүлениң аас-кежиктиг онзагай үелерин көргүскен бо солун мөөрейни уламчылаары чугула.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#ТР_ниңкүш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Мөөрей #Республикамныңхүлүмзүрүү #Социалполитика #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СЕНТЯБРЬ 1 – ОНЗАГАЙ ХҮН
Следующая запись
ЭКИ ТУРАЧЫЛАРНЫ УТПААЛЫҢАР
Меню