Рубрикалар

Тываның кадет корпузунуң кижизиттирикчилери Ширага дыштан

Ол дугайында Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүн дыңнаткан.

«Бөгүн республиканың «Тываның кадет корпузу» школа-интернадының 83 кижизиттирикчери Шира хөлдүң чанында санаторийже чорупканнар. Уругларывыска кадыын катап тургузар ындыг дыштанылга эргежок чугула. Олар Чаа чылды база аңаа уткуурлар. Бистиң уругларывыс, ылаңгыя өг-бүлениң сагыш салыышкыны болгаш чылыы четпейн турарлары, үргүлчү санаторийлерже болгаш өске-даа дыштанылга черлеринче чоруп турары күзенчиг болбайн аан. Чүгле мындыг таарымча чок байдалдарда эвес.

Бистиң ажы-төлүвүстүң дыштанылгазын дарый организастаан өөредилге болгаш кадык-камгалал яамыларының демниг ажылын демдеглекседим.

Республиканың школа-интернадынга хөй ажы-төл хораннанганының чылдагааннарын долузу-биле тодараткаш, шупту чурум үрээшкиннерин узуткаваан шаанда, байдалды бодум хыналдамдан үндүрбес мен» деп В.Т.Ховалыг айыткан.

Предыдущая запись
Владимир Путин Тываның Баштыңынга байыр чедирген
Следующая запись
УКСААЛЫГ ӨШКҮ МАЛДЫ ӨСТҮРҮП КӨВҮДЕДИР
Меню