Рубрикалар

Тываның школачыларынга — планшет

                 Тывага өөредилге талазы-биле национал программаны боттандырарынга Lenovo компаниязы дузалашкан.

        Бүгү делегей коронавирустуң салдары-биле чаңчылчаан амыдыралын хенертен өскертир ужурга таварышкан. Шупту школачылар бажыңындан үнмейн, интернет дамчыштыр дистанциялыг өөренип эгелээрге, чамдык өг-бүлелерде компьютер, ноутбук чок болган.  

             Тыва Республиканың Өөредилге яамызы школачыларның өөредилге-кичээлин үстүрбес дээш, техниктиг эдилелдер-биле дузалажырын Lenovo компаниязындан дилээн. Уруг-дарыгның өөредилгези, шылгалдалары дээш сагыш човап, дүрген дузалажыры-биле Lenovo  болгаш ALFA technologies база Марвел-Дистрибуция деп үш аңгы компания сүмелешкеш,  1000 планшетти күрүне керээзи-биле белеткээш,  дамчыдып берген.

             «Lenovo ,Тab M 10 HD» планшет, зарядка чокта, 18 шак иштинде  ажылдап шыдаар. Үр ажыглаарынга таарыштырып, карактың шозун камгалап, экранның көгүлдүр өңүн чидиг эвес кылдыр кылган. Планшеттерни Тыва Республиканың 180 школаларының доозукчулары, өөреникчилери ажыглаар. Россияның Lenovo компаниязының планшеттер шиитпирлээр мененджери Ольга Юнсон, ALFA technologies компаниязының коммерциялыг директору Анион Беликов амыдыралы хирелиг өг-бүлелерниң өөрекчи уругларынга ажылының аайы-биле боттуг дуза чедирип, яамының чагыын ийи неделя дургузунда күүсеткен.

                                                                                                          Бистиң корр.

Предыдущая запись
КЕЖИГ
Следующая запись
Кончуг шын болгаш билдилиг ажыл
Меню