Рубрикалар

Тываның школалары беш хүннүң өөредилгезинче шилчип эгелээн

ТР-ниң Өөредилге яамызының дыңнадып турары-биле алырга, эрткен 2021 чылдың төнчүзүнде неделяда 5 хүннүң өөренир чурумунче школаларны шилчидер дугайында айтырыгны сайгарып, чурттакчы чон ортузунга интернет четкизин дамчыштыр бадылаашкынны чоруткан. Ооң түңнелинде республиканың чамдык школалары субботада өөренмес, 5 хүн өөренир чурумче 3-кү улдуңдан эгелеп (январь 14) шилчээн.

Ооң бир көскү чижээнге дараазында кожууннар хамааржыр. Барыын-Хемчикте 10 школаның 10-у, Таңдыда 10 школаның 10-у, Тес-Хемде сес школаның 8-и, Улуг-Хемде 11 школаның 8-зи «5 хүн» өөредилгеге чөпшээрешкен, а Арыскан, Иштии-Хем, Эйлиг-Хем школалары амдыызында эрги өөредилге чуруму-биле хевээр арткан. Оон аңгыда Бии-Хем кожууннуң 11 школаларының 5-и, Кызыл кожууннуң 13 школаларының 10-у, Бай-Тайга кожууннуң 7 школаларының чүгле чаңгызы беш хүн өөренир шиитпирни хүлээп алган. Ниитизи-биле 10 муниципалдыг тургузуглар Ак-Довурак хоорай, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл, Тожу, Каа-Хем, Эрзин болгаш Тере-Хөл кожууннарның школалары 5 хүн өөренир чурумуче долузу-биле шилчээн.

#Өөредилгеяамызы#ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

Предыдущая запись
Бүдүү айында база Шагаада арага ижери хоруглуг
Следующая запись
Тываның Баштыңы Александр Лукашенко-биле ужуражыр
Меню