Рубрикалар

Тываның шыдыраа чемпионады эгелээн

Хамчыктыг аарыг коронавирус чавырлы берген үени ажыглап, шыдыраага Тыва Республиканың эр улус аразынга 2022 чылдың чем­пио­нады Кызылдың автоорук техникумунда эгелей берген.

Шыдырааның спорттуң өске хевирлеринге көөрде, онзагай чүүлү —шыдыраачылар деңзи-кил, хар-назын, эр-херээжен-даа дивес, шупту деңге ойнап болур. Делегейниң Шыдыраа федерациязы — ФИДЕ-ниң дүрүмүнде эр улус аразынга херээжен шыдыраачылар ойнап болур деп бижээн. Чогум херээжен улус маргылдааларынга эр шыдыраачыларның киржир эргези чок.

Ам болуп эртип турар республика чемпионадының төөгүже кирер бир чүүлү — херээжен улус аразынга ТР-ниң 3 дакпыр чемпиону Шуру Ондар баштаан уругларывыс (Динара Хомушку, Анастасия Ооржак, Сайлык Самбуу) эр улус-биле деңге ойнап, оларны харын удуп чоруп турарында.

Швейцар система-биле 9 салыгның 4 дугаар ээлчээниң соонда Шуру Ондар биле Анастасия Ооржак 75 шыдыраачы аразындан 10 эң шыырак ойнакчылар аразында чоруп орар. Алызы барып, бо уругларывыс бүгү делегейде алдаржаан гроссмейстерлер Жужа, София, Юдит Полгар (Венгрия) угбашкылар ышкаш, херээжен-даа, эр-даа улус аразынга деңге ойнаар улуг шыдыраачылар болуру чугаажок.

Хоочун башкы Мижит Оолакович Ооржак (86 харлыг) шыдыраага республика чемпионаттарының эң улуг назылыг киржикчизи деп рекордту бо удаада тургузуп, Тываның төөгүзүнче база кирген. Эрткен чылын республиканың шыырак 10 шыдыраачызының аразынче киргеш, база бир рекордту тургускан Даш-оол Кыстаа­евич Ондар (81 харлыг) бо чемпионатта база катап киржип, хоочун коктуг деп чүвени бадыткап турар.

Хоочуннар-биле кады чемпионатта көңгүс чаш ажы-төл база республиканың шыырак дээн ойнакчылары-биле деңге, харын мырыңай чамдыктары оларны ажыр ойнап турары — тренер башкыларның, шыдыраачы уруг-дарыгның боттарының, оларның ада-иезиниң кызы­маан көргүзүп турар. Начын, Комбул Чамзы алышкылар, Александр Куулар, Сеңгин-Чаңгы Ондар, Тамучин Дан-Сүрүн дээш-ле оларны дөгерезин санаар болза хөй.

Бо чылдың республика чемпионадында аңгы-аңгы чылдарда чемпионнап чораан 6 шыдыраачы бар (Мөңгүн-оол Түлүш, Валерий Куулар, Орлан Сарыглар, Долаан Салчак, Эдуард Ховалыг, Артыш Чүлдүм). Оларның кайы-би­рээзи бо чылын чемпионнаар бе азы аныяктар аразындан чаа чемпион шылгарап үнүп кээр бе деп чүве улуг-хүнде, апрель 24-те, билдинер. Ол дугайында «Шын» солун дараазында үндүрүлгеде делгереңгей чырыдар.

Амдыызында, 4-кү салыг соонда, республиканың 3 дакпыр чемпиону Долаан Сал­чак чидириг чок 4 санныг өскелерни чааскаан мурнай берген.

/ Мерген КЫРГЫС.

Предыдущая запись
Амыдырал – төнчү чок план
Следующая запись
Айтырыг-харыы
Меню