Рубрикалар

Тываның Соңгулда комиссиязы бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдерин дыңнаткан

Үш хүн иштинде, сентябрьның 17, 18, 19 хүннеринде, бүгү Россияга бадылаашкын хүннери болуп эрткен. Тывага Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутадын соңгуурунуң, Тывада дээди албан-дужаал — республика Баштыңын хуусаа бертинде бадылаарының база тус черниң Төлээлекчилер хуралдарының депутаттарын немей соңгуурунуң соңгулдалары эрткен.
Республиканың Соңгулда комиссиязының сайтызында парлаттынган баш бурунгаар түңнелдерден алырга, бадылааннарның 89,79 хуузу Владислав Ховалыг дээш үнүн берген. Күрүне Думазынче чаңгыс мандаттыг округ соңгулдаларындан Айдын Сарыглар 89 061 үннү ап, мурнунче үнген.
Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның даргазы албан-дужаалче беш кордакчы киришкен: Каң-оол Айланмаа Хомушкуевна, Сат Андрей Алдын-оолович, Седен-оол Чойгана Шивит-ооловна, Чесноков Владимир Васильевич база Ховалыг Владислав Товарищтайович.
Сентябрь 20-ниң 04:32 минута турда Тываның Соңгулда комиссиязының сайтызында парлаан сан-чурагайлардан алырга, бадылаашкынның төнчүзүнде 113 424 хуудусту күштүг деп санаан.
Каң-оол Айланмаа Хомушкуевну дээш 2930 кижи үнүн берген, азы бадылаан кижилерниң 2,55 хуузу.
Сат Андрей Алдын-оолович дээш 1695 кижи бадылаан, азы үнүн берген кижилерниң 1,48 хуузу.
Седен-оол Чойгана Шивит-ооловна дээш 3528 соңгукчу үнүн берген, азы 3,08 хуузу.
2257 кижи Чесноков Владимир Васильевич дээш бадылаан, азы соңгаан кижилерниң 1,97 хуузу.
Эң-не хөй үннү Владислав Ховалыг алган, соңгукчуларның 89,79 хуузу ол дээш бадылаан.
Политиктиг партиялардан чеди кандидат Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 округундан Күрүне Думазының депутадынче кордаан. Үш хүн болган бадылаашкынның төнчүзүнде, 112388 соңгулда хуудустарын күштүг деп түңнээн.
Сентябрь 20-ниң 04:32 минута турда, эң хөй үннү Сарыглар Айдын Николаевич алганы билдинген, ооң саны — 89 061.
Кара-Сал Эрес Кунзен-оолович — 3215, Ооржак Ренат Чадамбаевич – 8948, Санчай Михаил Иванович – 1945, Соян Аян Борисович — 1279, Тамоев Роман Телманович – 3792 база Чудаан-оол Аяс Май-оолович — 4148 үннерни тус-тузунда алган.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Предыдущая запись
ЭМНЕЛГЕГЕ СОҢГУДУМ
Следующая запись
БО ЧЫЛ ЭГЕЗИНДЕН ТУРА ТЫВАДА 178 КИЖИ ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГДАН ЧОК БОЛГАН
Меню