Рубрикалар

 ТЫВАНЫҢ ЮНИОРЛАРЫ ТИИЛЭЭН

Россияныӊ сумо талазы-биле чемпионадыныӊ бирги хүнүнде юниорлар – 19 хар чедир назылыг 114 чалыы спортчуларныӊ маргылдаазы болган.
Чурттуӊ 20 аӊгы регионнарындан келген чалыы сумоистерниӊ аразындан төлептиг болган спортчуларны шаӊнаан.

📢 Оолдар аразындан тиилекчилери:
55 кил деӊзиге: 1-ги чер Күдерек Баанай. 2-ги чер Евгений Күжүгет. 3-кү чер Дажы-Церен Дондук биле Саян Сарыглар (Тыва Республика).
60 кил чедир деӊзиге: 1. Лука Чудаев (Нижний Новгород облазы). 2-ги чер Даниил Панферов (Самара область.). 3-кү чер Кежик Ондар биле Сугдер Намчаа (Тыва Республика).
70 кил хире деӊзиге: 1-ги чер Күдерек Тюлюш. 2-ги чер Доржу-Самбуу Ондар. 3-кү чер Гендун Моӊгуш биле Алдын-Херел Доӊгак (Тыва Республика).
80 хире кил деӊзиге: 1-ги чер Онзагай Ооржак. 2-ги чер Саян Соян. 3-кү чер Субудай Моӊгуш биле Адыгжы Моӊгуш (Тыва Республика).
80 хире кил деӊзиге: 1-ги чер Орлан Кара-Сал (Тыва Республика). 2-ги чер Захар Майшев (Москва). 3-кү чер Солаан-Байыр Эрес-оол биле Буян Доӊгак (Тыва Республика).
100 хире кил деӊзиге: 1-ги чер Сүлде Доӊгак. 2-ги чер Алдаржы Ондар (Тыва Республика). 3-кү чер. Илья Перков (Севастополь) биле Туметей Ширижик (Тыва Республика).
100 килден өрү деӊзиге: 1-ги черни Айран Ижи. 2-ги черни Кандаш Куулар (Тыва Республика). 3. Рахман Габсалямов (Татарстан).
Оолдар аразындан асболюттуг категиорияныӊ тиилекчилери:
1-ги чер Захар Майшев (Москва). 2-ги чер Туметей Ширижик. 3-кү чер Сулде Донгак биле Айран Ижи (Тыва Республика).

📢 Кыс улус аразындан 50 кил деӊзиниӊ тиилекчилери:
1-ги чер Анна Тяпкина (Нижний Новгород облазы). 2-ги чер Анна Никонова (Москва).3-кү чер Кристина Усынина (Татарстан), Анастасия Никонова (Москва).
55 кил деӊзиниӊ тиилекчилери:
1-ги чер Светлана Казаева (Самара область). 2-ги чер Василиса Куринная (Москва). 3-кү чер Анастасия Шеина ((Нижний Новгород облазы)
60 кил деӊзиниӊ тиилекчилери:
1-ги чер Валерия Мачегова (Севастополь). 2-ги чер Екатерина Гуляева (Москва). 3-кү чер Юлия Варфоломеева (Приморск край).
70 кил деӊзиниӊ тиилекчилери:
1-ги чер Айгюль Алескерова (Красноярск край). .2-ги чер Алина Безвесильная (Самараобласть). 3-кү чер Татьяна Вдовина (Москва).
75 кил хире деӊзиниӊ тиилекчилери:
1-ги чер Екатерина Булатова (Нижегородская область). 2-ги чер Виктория Воробьева (Москва),
75 килден өрү деӊзиниӊ тиилекчилери:
1-ги чер Алена Камкина (Приморск край). 2-ги чер Валери Соян (Тыва). 3-кү чер Виктория Пашкова (Белгород область).
Кыс улус аразындан асболюттуг категиорияныӊ тиилекчилери:
1-ги черде Алина Безвесильная (Самара область). 2-ги чер Екатерина Гуляева (Москва).3-кү чер Алена Камкина (Приморск край), Екатерина Булатова (Нижний Новгород облазы)
📢 Ниити командазынга хөй медаль чаалап алганы-биле 1-ги черге Тыва Республика, 2-ги черге Нижний Новгород облазыныӊ, 3-кү черге Москваныӊ чыынды командазы төлептиг болган.


Р.Демчик

Предыдущая запись
СОЛДАТ — КЕЗЭЭДЕ СОЛДАТ
Следующая запись
ДЕМНИГ АЧЫ-ДУЗА
Меню