Рубрикалар

Тываныӊ төлептиг оглунуӊ чырык адын «Хүреш» стадиону эдилээр

📢 Чонга, хөйге билдингир спортчу Владимир Сумакинович Биче-оолдуӊ адын «Хүреш» стадионунга тыпсырыныӊ дугайында айтыышкын үнген. Ол дугайында Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга бижээн:

«Владимир Сумакинович Биче-оол бүгү чуртталгазын спортка тураскааткан. Тыва ооӊ ачызында шынарлыг чаа деӊнелче үнүп келген.

Хүреш, бокс, ча адар спортту хөгжүдеринге бүгү күжүн киирген.

Ол, алызы барып, бедик чергелиг профессионалдар апарган спортчуларныӊ оруун ажыткан кижи. 200 ажыг кижи делегейниӊ, Европаныӊ, Россияныӊ чемпионнары болгаш призёрлары апарган.

В.С.Биче-оол салым-чаяанныг, билир болгаш сонуургаар чүүлдери хөй талалыг сайзыраӊгай кижи.

Меӊээ, Тываныӊ бүгү чурттакчылары-биле бир дөмей, ооӊ спортчу тайылбырлары кайгамчыктыг болган.

Улустуӊ сеткил-сагыжын хөлзедиптер, омак-сергек, экер-эрес, өөрүшкүлүг апаар кылдыр сергедиптер күштүг кижи.

Өскелерге дөмейлешпес, уштап-баштаар, организастаар чаӊчылдарыныӊ ачызында, ол республика болгаш бүгү-российжи спортчу болуушкуннарны эрттиреринге, боду киржип турган.

Владимир Сумакинович Тываныӊ төлептиг оглу-дур, ооӊ адын республиканыӊ төөгүзүнге төлептии-биле мөнгежиткен».

Владимир Биче-оол – Тыва Республиканыӊ күш-культуразыныӊ болгаш спортунуӊ алдарлыг ажылдакчызы, ССРЭ-ниӊ, Россияныӊ, Тываныӊ күш-культура болгаш спорттуӊ тергиини, РСФСР-ниӊ национал спорт хевирлериниӊ талазы-биле спорт мастери Бүгү-эвилелдиӊ спортчу категориялар талазы-биле шииткекчизи, кайгамчык болгаш катаптаттынмас тайылбырлакчызы болуп төөгүге артар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
«Шагдаа Стёпа даай» — Бүгү-российжи чогаадыкчы мөөрей
Следующая запись
Дельфий оюннарынга чедиишкинниг киришкен
Меню