Рубрикалар

Тываныӊ төлептиглериниӊ бирээзи – Артас Ооржак дээш бадылаалыӊар

Ол бүгү Россияныӊ болгаш делегейниӊ саӊ-хөө, инвестиция адырында билдингир ат-сураглыг 100 российжи аныяктарныӊ санынче кирген.

Россияда «Форбс» деп сеткүүлдүӊ 2022 чылда тургускан даӊзызы-биле эӊ-не перспективалыг аныяктарныӊ бирээзи Артас Ооржак болган.

«Капиталистиӊ чепсээ» деп кыйгырыглыг Форбс (Forbes) саӊ-хөө, экономика сеткүүлүн Берти Чарлз Форбс 1917 чылда Нью-Йорк хоорайга үндүрүп эгелээн. А ооӊ орус дылда үндүрүлгези Россияга 2004 чылда көстүп келген.

Российжи Форбс сеткүүлдүӊ редакциязы чылдыӊ-на эӊ-не бай кижилерни, эки ажыл-чорудулгалыг компанияларны, сайгарлыкчыларны, ачы-дуза чедирер фондуларны-даа шилип, тодарадып келген.

Амыдыралга чаа-чаа идеяларны боттандырып, ажыл-ижи-биле ат-сураглыг апарган 30 хар четпээн аныяктарны 2020, 2021, 2022 чылда илередип эгелээн.
Бо чылын 100 аныяк российжилерни эртем-мергежилиниӊ аайы-биле он аӊгы адырдан шилээн. Сайгарлыкчы, башкарылга, саӊ-хөө болгаш инвестиция, эртем-технология, социал практика, спорт биле киберспорт, уран чүүл, музыка, мода дизайн, медиа талазы-биле тергиин ажыл-ижи чурт иштинге болгаш делегейде билдингир аныяктарны тодараткан.

❗Билдилиг эксперттерниӊ «Саӊ-хөө биле инвестиция» деп категорияга шилип алган он кижизиниӊ аразында АРТАС ООРЖАК бар. Ол 2015 чылда Саӊ-хөө университедин дооскан. Россияныӊ улуг банкыларынга болгаш камгаладылга компанияларынга чогуур хандырылгаларны чедирип турар PwC (PricewaterhouseCoopers) компанияга чедиишкинниг практиканы эрттиргеш, улаштыр аӊаа ажылдай берген. Ооӊ соонда «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB болгаш оон-даа өске инвестиция банкыларынга ажылдап келген.

Артас Ооржак угаан-бодал-биле улуг компанияларныӊ садыг-саарылгалыг ажыл-херээн сайзырадып шуудадыр төлевилелдерде киржип турар.
2019 чылда бизнес-модель талазы-биле стартапты эгелээш, каш ай дургузунда ажылдааш, делегейниӊ саӊ-хөө технологияларыныӊ Айди Финанс компаниязынга 5,2 млн.евро чыыр ажылды доозупкан. Ол Европаныӊ төөгүзүнге эӊ хөй акшаландырыышкын (краудфандинг) чыгган кезээ ол болган.

2020 чылда Vivid Money деп компанияга ажылдай берген. Ол компания 2019 чылда Берлинге ажыттынган. Ооӊ үндезилекчилери — Тинькофф банкыныӊ бизнес сайзырадыр, чаа продукция чогаадыр килдизинге бедик албан-дужаалдыг черлерге ажылдап турган российжилер.

Артас Ооржак — Vivid Money деп компанияныӊ корпорациялар хөгжүдер командазын удуртуп турар вице-президентизи.

Түмен-сая акша-хөреӊгилиг бизнести хөгжүдүп сайзырадыр арга-сүмени берип, стратегтиг төлевилелдерни угаап бодап, чогаадып, ажыглалга киирер талазы-биле ажылдарны кылып турар.

❗ Чедиишкинниг российжи 100 аныяктарныӊ узун даӊзызын (лонг-лист) эксперттер шилээн. А оларныӊ аразындан төлептиг 30 кижини бадылаашкын-биле шилээш, кыска даӊзызын (шорт-лист) тургузар. Оларныӊ аразындан тергииннерин илередир.
Бадылаашкын май 20-ге чедир болур. «Рейтинг Forbes «30 до 30» деп сайтыже киргеш, «Финансы и инвестиции» деп кезээнде Артас Ооржак дээш бадылаалыӊар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
БЕРЛИН ЧЕТКЕН ТЫВА ЭКИ ТУРАЧЫ
Следующая запись
Эрес САТ: «Террорисчи чорукту дорту-биле деткип турар-дыр»
Меню