Рубрикалар

УЛУГ НАЗЫЛЫГЛАР ХҮНҮ-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг улуг назылыглар хүнүн таварыштыр байыр чедирген.

— Мерген угаанныг болгаш амыдыралчы арга-дуржулгалыг улуг назылыг улустуң назынын, болганчок-ла чуртталганың күзү деп адаар. Делегейниң улуг назылыг улустарының хүнүн — күстүң кидин түлүк өйүнде – октябрь 1-де демдеглээни анаа эвес.
Тываларның улуг улусту хүндүлээр ёзу-чаңчылы дээрге мөзү-бүдүштүң, ужур-дүрүмнүң, сагылга-чурумнуң чайгаар тургустуна берген өнчүзү-дүр. Силерниң назыныңар дээрге улуг билиг болгаш өртек-үне чок арга-дуржулга-дыр.
Хүндүлүг хоочуннар, пенсионерлер, бо кайгамчык байырлал таварыштыр сеткил-чүрээмден чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!
Бистиң республикавыстың менди-чаагай чоруу дээш боттарыңарны хайыралавайн, кылып чораан күш-ажылыңар дээш, быжыг туруштуг, шыдамык чорууңар дээш өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Силер бүгүдеге быжыг кадыкшылды, узун назын назылаарын күзедим!

Р.ДЕМЧИК белеткээн

Предыдущая запись
“ХҮЛҮМЗҮРҮГ ОПЕРАЦИЯЗЫ” АЧЫ-ДУЗА АКЦИЯЗЫ
Следующая запись
ЧАА КИНО: «НАЙДАН КЕЗЭЭ МӨҢГЕДЕ ЧУРТТААР»
Меню