Рубрикалар

«УЛУСЧУ КӨВҮРҮГ» — ЧАА ТӨЛЕВИЛЕЛ

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бөгүн бодунуң Айыткалынга «Улусчу көвүрүг» деп чаа төлевилел дугайында чарлаан. Ооң сорулгазы – малчын турлаглар чоогунда девискээрлерге көвүрүглер тудуглары организастаары.

«Малчыннар-биле ужуражылгалар соонда аалдарже чедери берге айтырыг деп чүүлдү билдим. Төрел-дөргүлү-биле харылзаа тударда, эмчи дузазы алырда, амыдыралга чугула херек чүүлдер садып алырынга даглыг черлерде бичии хемчигештер кежери безин чамдыкта берге апаар болгай. Ынчангаш бо «Улусчу көвүрүг» деп чаа төлевилелди чарлаар дугайында шиитпирни үндүрдүм» — деп, В. Ховалыг чугаалаан.

Ол дээрге бичежек көвүрүглер тудуглары-дыр. Тываның Чазаа төлевилелдиң киржикчилерин тудуг материалдары-биле хандырар, а кожуун чагыргалары көвүрүгнү тудар хүлээлгени боттарынга хүлээнип алыр. Салдынган сорулгаларының көргүзүглери болгаш ооң боттанылгазының механизмин, киржикчилерни шилииринге төлевилелдиң паспорттарын ажылдап кылырын Чазактың төлевилелдер офизинге болгаш ТР-ниң Орук-транспорт яамызынга Тываның Баштыңы даалганы берген.

Предыдущая запись
МЕЖЕГЕЙ ХӨМҮР-ДАШ ЧЫДЫМЫНГА АЖЫЛДАР КАТАП ЭГЕЛЭЭР
Следующая запись
КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЧЕ ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙНИ САЛГАН
Меню