Рубрикалар

Уругнуң сайзыралынче базымнар

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда «Уругнуң сайзыралынче базымнар» деп психологтуң кабинедин ажыткан.
Психолог башкылар Чойгана Монгуш биле Алдынай Комбуй «Психологтуг чиигелде кабинеди» деп республика чергелиг мөөрейге боттарының чогаадып алганы төлевилелин камгалап киришкеш, эки үре-түңнелдиг болганнар. Ынчангаш күзээни дериг-херексел-биле кабинедин чүмнээр аас-кежиктиг болганнар.
Класста элезин-биле чуруттунар тускай стол, «Галактика 1200» деп дээвиирге азар, чырып турар модуль, кургаг бассейн, «Стандарт» деп көрүнчүктелип турар панель дээш оон-даа өске чараш болгаш ажыктыг дериг-херекселдиг кабинетке бичии уруглар улуг өөрүшкү-биле кичээлдеп кээр дээрзи билдингир.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
ТУТТУРГАННАРНЫ СОЛУШКАН
Следующая запись
МООЛГА ШИНЧИЛЭЭШКИННЕР
Меню