Рубрикалар

Урукунуң кичээли

Россияның чоннарыныӊ культурлуг өнчүзүнүӊ чылынга үндезилээн «Кады кылыр бис» акцияның лидери Арыг-Үзүү ортумак школазының чедиги классчызы Уруку Тулуш чаңгысклассчыларынга кидисти канчаар кылырының дугайында кичээлди авазы-биле эрттирген.

Кичээл ийи кезектен тургустунган. Бир дугаар кезээнде Уруку эштеринге кидистиң кайыын, канчаар тыптып келген төөгүзүн чугаалап берген. Кичээлдиң ийи дугаар кезээнде Урукунуң авазы Саяна Ондаровна кидистен чымчак ойнаарактарны болгаш национал идик-хепти канчаар кылырын уругларга көргүзүп, мастер-классты эрттирген.

«Солун болгаш өөредиглиг кичээл болду. Дыка хөй чаа чүүлдерни билип алдывыс. Бодувус холувус-биле ойнаарак кылырынга херек борбак шариктерни кылдывыс. Кандыг-даа чоннуң культуразы тускай, өскелерден ылгалдыг дээрзин билип алдывыс. Бодувустуң культуравысты, чаагай чаңчылдарывысты утпайн, кадагалаар ужурлуг бис» — деп, Урукунуң өөрлери чугаалаан.

А.Ондар белеткээн.

Предыдущая запись
Шылгалдалар дужаарда хем кежер
Следующая запись
Будданың 15 метр тураскаалы Хавырга даанда
Меню