Рубрикалар

Ушу башкызын деткиилиңер

 Ыраккы Тожуда

Бодунуң изиг күзели, ада сеткили-биле уругларга би­лиин, сагыш-човаашкынын берип чоруур тренер Сергей Оюн Тоора-Хем спорт школазында ушу-саньданы 2003 чылдан бээр удуртуп келген.

Ушу-саньда – чаңчылчаан кыдат дайынчы уран чүүлдүң аңгы-аңгы хевирлерин киирип алган «хостуг демисел» (хүреш, бокс, сумо, кикбокс ында кирип турар).

Сергей Михайлович 1987 чылдан тура, Кунгуртуг, Мөңгүн-Тайга кожууннарның спорт школаларынга уругларны ушуга, бокска өөредип эге­лээн. Амгы үеде Тоора-Хемниң спорт школазында 40 ажыг оолдар, кыстар (6 хардан 18 харга чедир) ушу-саньда спортунга өөренип турар. Оларның аразында өскүс болгаш социал байдалы берге өг-бүлелерден уруглар база бар. Оларга башкызы улуг кичээн­гейни салып, деткикчилерни тып тургаш, маргылдаа­ларже эдертип, албан киириштирип турар. Үш класстан эгелеп өөреткен бир уруу, школазын дооскаш, Красноярскиде шеригжиткен дээди өөредилге черинде өөренип турар, ол ам 3-кү курста. Социал байдалы берге өг-бүледен Настя Ремнева Иркутск хоорайга болган Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазынга чемпионнаан. Уругларның маргылдаалаар оруун колдуунда ада-иелерниң күжү-биле, ийи-чаңгыс кожуун чагырга чери, өөредилге эргелели деткип турар дээрзин тренер чугаалады.

Өөреникчилериниң аразында шыырак спортчулар бар: Россия чергелиг маргылдааларга Бүрнэ Оюн, Сырга Хандынмаа, Вилона Оюн чемпионнаан, Мөңге-Байыр Дамбый СФО-га алдын медальга, Ангелина Биченей), Лана Серин, Кристиан Комбу, Күдерек Билижик 2-3-кү черлерге төлептиг болганнар. Республика маргылдааларынга Настя Зиновьева, Варя Константинова, Ника Монокова, Юлдус Ондар, Алина Тартабаева тиилекчилер болган. Бүрнэ Оюн Сибирьге 6 катап, Тывага 7-8 катап чемпионнаан.

Бо уругларның хөй кезииниң школада өөредилгези эки. Олар чүгле ушу-саньда эвес, ча спортунга база хандыкшылдыг. Эрткен чылын тожуларның Иви байырлалынга эр улус аразынга ча аткаш, башкызы Сергей Оюн 3-кү черни, уруглар аразынга өөреникчизи Бүрнэ Оюн бирги черни алгаш, бензопила база 3 муң рубль-биле шаңнатканнар.

Бо чылдың январь айда Кемеровоже башкызы-биле катай 6 кижи чораан. СФО-нуң маргылдаазынга шупту шаңналдыг черлер алгаш, Сырга Хандымаа, Бүрнэ Оюн, Диана Кол, Юлдус Ондар алдын медальдарлыг, Милена Ооржак хүлер медальдыг чанып келгеннер. 

Сергей Михайлович бистиң редакцияга келгеш, өөреникчилериниң чедиишкиннерин улуг өөрүшкү, чоргаарал-биле дыңнатты. Өске-даа өөреникчилери киржип болур турган, чүгле акша айтырыы берге болганы-биле чорбаан дээрзин хомудап чугаа­лады. Олар ам удавас март 20-де Мос­ква хоорайга болур Россия чергелиг маргылдаага белеткенип эгелээн.

Тывазының, кожуунунуң адын төлептиг тудуп чоруур спортчуларывыска чедиишкиннерни күзевишаан, маргылдаа­лаар акша-төгерик айтырыын шиитпирлежип бээрин тус чер чагыргазындан, буянныг деткикчилерден дилээр-дир бис. Деткиир күзелдиг кижилер редакция-биле харылзажып болур

Алдынай АРАКЧАА.

Чуруктарны хууда архивтен алган.

Предыдущая запись
Солунун дергилепкеш, аалдарже аъттаныптар…
Следующая запись
Ачамны сактып чор мен…
Меню