Рубрикалар

Узун чапсар – сайзыралдың эгези

«Узун чапсар» деп бүгү Россия чергелиг конкурстуң 3 дугаар сезону эгелей берген. Аңаа 5-тен10-гу класска чедир школачылар болгаш ортумак өөредилге чериниң 1-ден 3-ке чедир курстуң сургуулдары киржип болур.

Ук конкурска талантызын илередир аргалыг. Конкурс 12 хевирден тургустунган. Ынчангаш уруг бүрүзү аңаа киржип, талантызын көргүзер эргелиг.

Бир-ле чаа чүүлге бодуңну шенексеп турар болзуңза, конкурска киржиринче кыйгырдывыс, эргим өңнүк! Күзелдиглер бүрүткедип эгелей берген. Дараазында айтыгже киргеш, бүрүткедип ап болур.
https://bolshayaperemena.online

#БольшаяПеременаТыва #БольшаяПеремена17

Предыдущая запись
Бажыңнарже үнүүшкүннер көвүдээн
Следующая запись
КОНГАР-ООЛ ОНДАР – 60
Меню