Рубрикалар

В. ХОВАЛЫГ: «АЖЫ-ТӨЛ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛГА ӨӨРЕНИР УЖУРЛУГ»

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда чаа школа тудуунга хамаарыштыр четпес чүүлдер дугайында ажылчын хуралды эрттирген. Бо чылдың чаа өөредилге чылынга чедир септелге ажылдарын доозары эргежок чугула дээрзин ол демдеглээн.

“Барыын-Хемчик кожуунга дараазында баргаш, ажыл кандыг байдалдыг чоруп турарын албан көөр мен. Хүлээнип алган тудуг организациязы ажылын август айга чедир дооскан турар.

Ажы-төл таарымчалыг байдалга өөренир ужурлуг, ол байдалды тургузары улуг кижилерниң хүлээлгези-дир. Кызыл-Мажалыкта чаа, чараш школаны туткан-даа болза, тудугжулар ажылын чедир кылбайн дужаапкан. Ышкам, дунааргай спорт залга уруглар канчап өөренирил? Чылыг туалеттер бар-даа болза, уруглар ону ажыглап шыдавас-тыр.

Ындыг чүүл турбас ужурлуг. Ажылды эгелеп алган болганда, шынарлыг кылыр магадылалды бээр. Кажан социал объектилер дугайында чугаа чоруп турда, харыысалга ийи катап хөй болур ужурлуг.

ТР-ниң Чазак Даргазының хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Александр Брокертке база Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый сайыды Аяс Хунай-оолга хүлээнип алган тудуг организациязындан частырыгларын эде кылырын  даастым. Ооң хуусаазы август 1-ге чедир.

https://vk.com/shyn31081925?z=video-201111625_456239122%2F79b2192d9ea55150d0%2Fpl_wall_-201111625

Предыдущая запись
28 ХОНУК КЫЗЫГААРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕРНИ КИИРЕРИН СҮМЕЛЭЭН
Следующая запись
ҮЕР-СУГ ДЭЭШ ШҮҮДЕЛ
Меню