Рубрикалар

В. ХОВАЛЫГ: БОДУҢАРНЫ КАМНАНЫП ЧОРУҢАР!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынынга мындыг бижимелди арттырган:

— Эш-өөр, чаа чыл байырлалдарының соонда, коронавирустан, ооң иштинде чаа, халдавырлыг “омикрон” штамм-биле аараан кижилерниң саны өзүп олурар дээрзин көрүп тур бис. Ковидке удур хемчеглерни сагывас чүве болза, кадык камгалалы системазының чүъгү хөлүн эртир аартап болур дээрзи илереп келген. Амдыы дээрезинде бисте эм-таң, хостуг орун-дөжек четчир, ынчалза-даа кандыг-даа шыдал-шинек өй-кызыгаарлыг болур болгай.

База катап медерелдиг чоруувусту көргүзүп, санитарлыг чурумнарны шыңгыызы-биле сагыыр апарган-дыр бис. Республиканың кол санитар эмчизи Тываның чурттакчыларынга дараазында сүмелерни хүлээп алган:

📍 2022 чылдың апрель 1-ге чедир хөй улус киржилгелиг хемчеглерни хоруп каан, уруглар ойнап-хөглээр өрээлдерниң (ооң иштинде өрү шурап ойнаар батуттарның), компьютер залдарының болгаш дүнеки үеде ажылдаар хөглээшкин черлериниң ажыл-чорудулгазын ара соксадып каан.

📍 база катап коллективтиң 30 хуудан эвээш эвезин ырактан ажылдаар кылдыр шилчиткен, ындыг чүүл иштиг-сааттыг херээженнерге, 60 хардан өрү назылыг база хоочураан аарыглыг кижилерге албан сагылдалыг.

📍организацияларның кижилер хүлээп алыышкынынга QR-кодтуг хамаатылар кирип болур.

Нарын эпидбайдалдың үезинде христиан байырлал – Бурганның сугга домнатканының хүнүнде база Шагаа найырында калбак хемчеглер эрттирилгезинден ойталаар ужурга таварышкан бис дээрзин демдеглекседим.

Алдынган хемчеглерже билиишкинниг болгаш харыысалгалыг көөрүн дилеп тур мен, чаңгыс чер-чурттугларым. Ол бүгү силерни база силерниң чоок кижилериңерни кадагалап-камгалаарынга чугула херек. Бодуңарны камнанып чоруңар!

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Омикрон  #Эпидбайдал #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СОЦИАЛ КЕРЭЭНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ
Следующая запись
ХООЧУЛУГ УЛУСКА КЫШКЫ СУГЖЕ КИРЕРИ ХОРУГЛУГ
Меню