Рубрикалар

Владимир Путин: 2021 чылдың төнчүзүнге чедир суурларга харылзааның бүгү-талалыг системазын тургузар


2021 чылдың төнчүзүнге чедир Россияның 500 чедир чурттакчылыг суурларынга харылзааның бүгү-талалыг (универсалдыг) системазы тургустунар ужурлуг. Ол дугайында Россияның Президентизи Владимир Путин четвергте, декабрь 17-де чыл санының парлалга конференциязынга медеглээн.
Аңаа хамаарыштыр Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа яамызы ол айтырыгны «Информастыг инфраструктура» деп федералдыг төлевилелдиң боттанылгазын таварыштыр шиитпирлеп турарын дыңнаткан. Ук төлевилел езугаар 2019 чылдан тура республиканың 369 социал ужур-дузалыг объектилерин дүрген дамчыттынар Интернетке кожарының ажылы чоруттунуп турар.
Социал ужур-дузалыг объектилерниң даңзызынче: 136 школалар; 9 техникумнар; 126 суму чагыргалары; 90 фельдшер-акушер пунктулары болгаш 8 өрт кезектери кирген дээрзин сагындыраалы.
2019 чылда республиканың 16 кожуунунуң 43 суурларында 96 социал ужур-дузалыг объектилерни дүрген харылзаага кошкан. 2020 чылда – 16 кожууннуң 56 суурларында 119 объект коштунган, а 2021 чылда – 154 социал ужур-дузалыг объектини кожары көрдүнген.
Бо чылын Аянгаты, Шеми, Чыргакы, Баян-Тала, Ийме, Бажың-Алаак, Элдиг-Хем, Ээрбек, Сесерлиг, Алдан-Маадыр, Ишкин, Бора-Тайга, Ак-Даш, Кызыл-Тайга, Кочетово, Сосновка, Ий, Адыр-Кежиг, Чодураа, Арыскан, Арыг-Бажы, Иштии-Хем, Ак-Тал, Хөлчүк суурларга харылзааның каналдарын бир дугаар чедирген.

Предыдущая запись
Аъш-чем барааннарының өртектери улгаткан
Следующая запись
Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган
Меню