Рубрикалар

ВЛАДИМИР ПУТИН ПАРТИЯНЫҢ ЛИДЕРЛЕР ДАҢЗЫЗЫН ДЫҢНАТКАН

Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» партиязының съездизинге Күрдуманың соңгулдаларынга партияның федералдыг даңзызын баштаар кандидаттарны адаан. Ол дээрге, камгалал сайыды Сергей Шойгу, даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров, Коммунарканың улуг эмчизи Денис Проценко, Ниити-российжи Улусчу фронтунуң даргазының хүлээлгезин күүседип турар Елена Шмелева, РФ-тиң Президентизиниң чанында уругларның эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Анна Кузнецова-дыр.

Партияның лидерлер даңзызын тургузарда патрияның Съездизи чажыт бадылаар.

«Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путин «Чаңгыс демниг Россияның» съездизинге илеткеп тура, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры, Камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгуну күзүн болур соңгулдаларга федералдыг партийжи даңзының лидеринге саналдаан. «Чаңгыс демниг Рогссияның» туружун күштелдиреринге улуг деткимче-дир. Сергей Кужугетович бистиң партияның үндезилекчилериниң бирээзи, улуг дуржулгалыг удуртукчу. Ооң деткимчези – биске улуг алдар» — деп, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа демдеглээн.

#Чаңгысдемнигроссияпартиязы #Съезд #Соңгулдалар #Каң_оолдаваа #Шынсолун #новоститывы #новостикызыл #кызыл #Тува #Тыва #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
СОҢГУЛДА КАМПАНИЯЗЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
БҮЗҮРЕЛИН КӨРГҮСКЕНИ ДЭЭШ ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН
Меню