Рубрикалар

Владислав Ховалыг Ак-Довурактың ЧЭТ-тиң кандыг байдалда ажылдап турарын көрген.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип Владислав Ховалыг Ак-Довурактың ЧЭТ-ке четкеш, ук бүдүрүлге кандыг байдалда ажылдап турарын көрген. Тургустунуп келген берге айтырыгларның чылдагаанын дораан сайгарарын, ол ышкаш хандырылганы ап турар хереклекчилерниң төлевиринге идиг бээр талазы-биле хемчеглерни бодаарын дааскан.

https://vk.com/video-201111625_456239120

Предыдущая запись
«ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»-ТЫҢ ЧЕДИИШКИНИ
Следующая запись
Кандыг-даа эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазы хамаатыларның эрге-ажыктарынче угланган болур
Меню