Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: “БЕРГЕ ҮЕЛЕРДЕ КЕЗЭЭДЕ БИСТИҢ-БИЛЕ КАДЫ”

Бо хүннерде Петербургтуң делегей чергелиг экономиктиг шуулганында (ПМЭФ-2021) Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг киржип турар. Ол шуулганга Россияның Камгалал сайыды Сергей Шойгу-биле ужурашкаш, бодунуң хууда блогунда мынча деп бижээн:

— Сергей Күжүгетович-биле ужурашканым меңээ кончуг эки болду. Ол төрээн республиказы дээш дүвүреп, ажыл-агыйның кандыг байдалда чоруп турарын аажок сонуургаан. Регионда амыдырал хайнып турар-дыр. Экономикада-даа, социал адырда-даа дыка хөй айтырыгларны чогуур үе-шаанда шиитпирлээр ужурлуг бис. Берге үелерде кезээде бистиң-биле кады, бисти кагбайн чорууру дээш, аңаа өөрүп четтиргенимни илереттим. Үер-чайык үезинде ооң чагыргазында 55-ки даг адыгжы шериг бригадазы биске аажок дузалашкан чүве. Езулуг камгалакчылар-дыр.

Тыва Арат Республиканың тургустунгандан бээр 100 чыл болган оюн төлетиптиг демдеглеп эрттирер ужурлуг бис. Сергей Күжүгетович бистиң шупту ажыл-чорудулгавыстың ужур-утказын, таарымчалыг үелерин аажок билир кижи. Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалы кандыг болур ужурлуун, бодунуң канчаар бодап турарын мээң-биле үлешти. Сергей Күжүгетовичини күрүне ажылдакчызы деп кончуг эки билир-даа болзумза, чогаадыкчы талазын бир дугаар көрдүм. Тураскаал кылып турар төлевилелдиң авторунга ол дугайын ыяап дамчыдар мен.

Ындыг бедик деңнелден республикага деткимче чугула херек деп ажыы-биле миннип тур мен. Бистиң күжүвүске бүзүрээр мен. Бөгүн мында командам-биле Петербургтуң делегей чергелиг шуулганында киржип тур бис.

#Экономиктигшуулган #ПМЭФ_2021 #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЭКОНОМИКТИГ ШУУЛГАНДА КИРЖИП ТУРАР
Следующая запись
Карантинни чарлаан
Меню